Promocja książki Kraków – Metropolia. Dylematy rozwoju

10 stycznia Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na promocję książki Kraków – Metropolia, t. II: Dylematy rozwoju, która odbędzie się w Pałacu Krzysztofory.

Spotkanie promocyjne II tomu książki „Kraków – Metropolia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spotkanie promocyjne II tomu książki „Kraków – Metropolia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka Kraków – Metropolia, t. II, Dylematy rozwoju, pod red. Prof. Jacka Purchli, stanowi zbiór interesujących studiów naświetlających temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem zarówno perspektywy historycznej, jak też wyzwań współczesności. Każdy z tekstów powstał na podstawie ambitnych i bardzo zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu czytelnik otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Krakowa, a dotyczącej przede wszystkim takich zagadnień jak rozwój gospodarczy i terytorialny miasta oraz kształtowanie się jego społeczeństwa obywatelskiego (z recenzji profesora Łukasza Tomasza Sroki).

W książce Jacek Purchla przedstawia Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791-1991, a Krzysztof Broński zarysowuje problematykę Rozwoju sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku. Andrzej Laskowski jest autorem studium „Bez wahania przy Krakowie”. Zakrzówek – X dzielnica Wielkiego Krakowa, a Michał Wiśniewski opisuje Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku a metropolitalne funkcje miasta. Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego przedstawia na kartach książki Monika Murzyn-Kupisz, zaś Dominika Hołuj pisze o Budżecie obywatelskim jako barometrze oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa.

W dyskusji w Pałacu Krzysztofory udział wezmą: prof. dr hab. Jerzy Hausner, architekt Janusz Sepioł, dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP.

Spotkanie poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Promocja książki Kraków – Metropolia, t. II: Dylematy rozwoju
10 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00
Sala audytoryjna Kupferhaus
Pałac Krzysztofory
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Dodaj komentarz