• 2017-12-28

Polsko-gruziński dialog obrazów

Do 5 stycznia w Galerii Foto-Gen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu można zobaczyć wystawę zdjęć pt. Dialog obrazów, przedstawiającą widoki Adżarskiej Republiki Autonomicznej Gruzji wraz z miastem Batumi, Dolny Śląsk z Wrocławiem, a także mieszkańców i architekturę tych regionów.

For. Amiko Kavtaradze (źródło: materiały prasowe organizatora)

For. Amiko Kavtaradze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest zwieńczeniem projektu fotograficznego zrealizowanego w ramach całorocznego Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, który miał na celu zaciśnienie współpracy kulturalnej miedzy Polską i Gruzją. W ramach projektu na Dolnym Śląsku oraz w Adżarii odbyły się dwa plenery o charakterze artystyczno-fotograficznym, w których wzięły udział dwie grupy artystów pochodzących z Polski i Gruzji. Regiony te słyną ze swej wyjątkowo malowniczej przyrody, imponującej, historycznej i nowoczesnej architektury, prężnie rozwijającej się gospodarki czy przede wszystkim ze swojej niezwykle bogatej, wielokulturowej historii.

Zgodnie z przyjętą strategią artystyczną twórcy w odmienny sposób zaprezentowali wspólnie odkrywane krainy, koncentrując się na różnych elementach, a przede wszystkim na odmiennych sposobach ich postrzegania i przetwarzania.

Widzowie znajdą na wystawie zarówno fotografie o charakterze reporterskim, ale także interpretujące rzeczywistość. Te pierwsze, fleszowo dokumentujące podróże po dolnośląskim i adżarskim regionie, mają cechy migawkowych impresji. Obrazy te, zależnie od strategii artystycznej autorów monochromatyczne, ale i pyszniące się kolorem, ukazują przestrzenie natury, miejskie skupiska, unieruchomione w kadrze dynamiczne zdarzenia lub ludzkie czynności, ale także realistyczne portrety napotkanych w trakcie wędrówek ludzi. Wystawa prezentuje jednak również fotoobrazy, które wskazują, że użyte w ich kreacji medium fotografii pełniło rolę przede wszystkim środka wyrazu plastycznego, a ich autorzy starają się zaprezentować widzowi raczej stan swoich emocji, na jakie miała wpływ ich podróż – odwiedzane w jej trakcie miejsca, spotykani ludzie – niż obiektywną relację wynikającą z doświadczenia tej podróży.

Wydaje się, że oba podejścia, bez względu na narodowe pochodzenie ich autorów, mają wartość z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy, zupełnie oczywisty, ma związek z funkcją informującą, i bez znaczenia jest to, że fotograficzne komunikaty bez wyjątku mają charakter subiektywny. Drugi wydaje się być ważniejszy – wystaw prezentuje wrażliwość biorących w niej udział artystów, odrębność i specyficzność spojrzenia na wspólnie doświadczaną rzeczywistość.

Wszyscy artyści starali się uchwycić w swoich fotografiach najistotniejsze elementy zastanego przez nich krajobrazu oraz utrwalić konteksty wpisane w niego przez człowieka. Kompilacja poszczególnych subiektywnych zapisów rzeczywistości stanowi obszerny ogląd miejsc, który poza wartością estetyczną, będzie jednocześnie pełnił funkcję promocji regionu Dolnego Śląska oraz gruzińskiej Adżarii.

For. Irakli Dzneladze (źródło: materiały prasowe organizatora)

For. Irakli Dzneladze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polsko-Gruziński Festiwal Kultury jest projektem realizowanym od połowy lutego do końca 2017 roku. W ramach Festiwalu odbyły się m.in. spektakle teatralne – zrealizowane przez Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy wraz z gruzińskimi aktorami z Państwowego Teatru Dramatycznego w Batumi, występy chóralno-baletowe popularnych zespołów Batumi oraz Khorumi oraz plenery fotograficzne. Równolegle trwają prace nad produkcją filmową opowiadającą o Dolnym Śląsku i rejonie Adżarii.
Na wystawie swoje prace prezentują: Amiran Kavtaradze, Giorgi Nakashidze, Igor Wójcik, Irakli Dzneladze, Jacek Jaśko, Krzysztof Saj, Levan Kakabadze i Manfred Bator.

Ekspozycję patronatem honorowym objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a projekt sfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dialog obrazów
Kuratorzy wystawy: Manfred Bator, Irakli Dzneladze
Od 7 grudnia 2017 do 5 stycznia 2018 roku
Galeria Foto-Gen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Dodaj komentarz