O sztuce w przestrzeni publicznej

Publikacja OUT OF STH x 4 stanowi podsumowanie czterech edycji Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH oraz działań z nim związanych, realizowanych od 2008 roku w galeriach BWA Wrocław oraz w przestrzeni miejskiej Wrocławia.

Publikacja „OUT OF STH x 4”, proj. Grupa Projektor, red. Joanna Stembalska, Beata Barteka, 2017, wyd. BWA Wrocław, foto: Alicja Kielan (źródło: materiały prasowe organizatora)

Publikacja „OUT OF STH x 4”, proj. Grupa Projektor, red. Joanna Stembalska, Beata Barteka, 2017, wyd. BWA Wrocław, foto: Alicja Kielan (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pierwsze kroki Biennale związane były z próbami zrozumienia form i kulturowego znaczenia miejskiej partyzantki: graffiti, street artu, guerilla czy gardeningu. Kuratorzy Biennale – Joanna Stembalska i Sławek ZBIOK Czajkowski przemoc zawartą w nieautoryzowanych obrazach i czynach interpretowali jako przejaw oddolnego myślenia, komentowania i brania odpowiedzialności za przestrzeń, której jest się nie tylko mieszkańcem, ale też suwerennym bohaterem.

Książka prócz podsumowania stanowi ciekawy zapis zmieniającego się podejścia oraz w konsekwencji urynkowienia zjawisk związanych z sztuką w przestrzeni publicznej. Początkowo w idei Biennale ważne miejsce zajmował mural jako forma interwencji w przestrzeni miasta. Z czasem jednak mural stał się narzędziem chętnie wykorzystywanym przez władze stosowanym do wypełniania luk, pustych ścian w miejskim pejzażu, ilustrowania promowanych przez miasto wydarzeń – krótko mówiąc do legitymizowania swoich działań. Kuratorzy OUT OF STH zadając sobie krytyczne pytania, zmieniali koncepcję Biennale, która ewoluowała od ukazania w kontekście sztuki zjawisk z obszaru street artu (Artyści Zewnętrzni. OUT OF STH), przez prezentację inspiracji, jaką twórcy czerpią z miasta (OUT OF STH prezentuje / Breaking The Wall) do ujęcia problematyki miejskiej, dla której sztuka chce generować modele rozwiązań (OUT OF STH vol.3 i 4 ).

Publikacja ukazując historię Biennale prezentuje zmiany, do jakich doszło w krytycznym myśleniu na temat sztuki w przestrzeni publicznej, podkreśla zwroty i problemy wobec, których kulturotwórcze inicjatywy zajmujące się przestrzenią wspólną muszą się mierzyć.

BLU, mural przy Cybulskiego 15 we Wrocławiu, OUT OF STH Artyści Zewnętrzni, 2008, foto: Alicja Kielan (źródło: materiały prasowe organizatora)

BLU, mural przy Cybulskiego 15 we Wrocławiu, OUT OF STH Artyści Zewnętrzni, 2008, foto: Alicja Kielan (źródło: materiały prasowe organizatora)

W środku znaleźć można udokumentowane, efemeryczne działania składające się na poszczególne edycje OUT OF STH, jak również teksty takich autorów jak: Sławka Zbioka Czajkowskiego, Przemysława Filara, Wojtka Furmaniaka i Zośki Reznik, Joanny Kobyłt i Joanny Synowiec, Michała Kubieńca, Barbary Kwaśny, Stacha Szabłowskiego, Vovy Vorotniova. Artura Wabika oraz Joanny Stembalskiej.

OUT OF STH x 4 
BWA Wrocław

Dodaj komentarz