Komunizm po polsku i Nikołaj Iwanow we Wrocławiu

21 grudnia Wrocławski Dom Literatury zaprasza do klubu Proza, w którym gościł będzie Nikolaj Iwanow, autor książki Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla wydanej przez Wydawnictwo Literackie.

„Komunizm po polsku” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Komunizm po polsku” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Komunizm po polsku to książka ukazująca dzieje nieudanej, z perspektywy czasu, próby zdominowania Polski przez Związek Sowiecki: od stalinowskiej agresji aż po 1993 rok. Nikołaj Iwanow, polski historyk i były rosyjski dysydent, pisze o tym, jak postrzegano komunizm polski i problem sowietyzacji nasze go kraju w Moskwie. Analizuje, jak postrzegany jest w Polsce, a jak w Rosji fakt zajęcia terytorium RP przez Armię Czerwoną. Daje do myślenia i stawia pytania ważne również w kontekście aktualnej sytuacji politycznej – na czele z tegoroczną ustawą dekomunizacyjną i reakcją Rosji na jej wejście w życie.

Nikolaj Iwanow, historyk rosyjskiego pochodzenia, korzysta z nieznanych w Polsce dokumentów z archiwów rosyjskich. Jako historyk rosyjskiego pochodzenia ma bezbłędne wyczucie w analizie mechanizmów zniewolenia, jakie stosowali Sowieci – poczynając od samego Stalina, jako bardzo ważnej w książce postaci, a kończąc na działaczach NKWD czy przedstawicielach różnych służb sowieckich u dołu hierarchii władzy, wcielających w terenie wytyczne swoich naczelników.

Rozmowę z Nikołajem Iwanowem poprowadzi Łukasz Kamiński, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Nikołaj Iwanow (ur. 1948) – profesor dr hab., od 25 lat zatrudniony na Uniwersytecie Opolskim, w przeszłości wykładowca w Studium Europy Wschodniej UW, znawca historii mniejszości polskiej w ZSRR. Wykładał i wygłaszał odczyty m.in. na Uniwersytecie Stanforda, na Sorbonie i na Uniwersytecie Londyńskim. Jest autorem wielu prac naukowych i publicystycznych, w tym m.in. Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921–1939 (1991), Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy (2011) oraz Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja polska 1937–1938 (2014, nominacja do Nagrody Historycznej im. K. Moczarskiego). Były rosyjski dysydent, w latach od 1981 do 1989 jedyny obywatel sowiecki aktywnie działający w podziemnej Solidarności, pracownik Radia Wolna Europa.

Spotkanie z Nikołajem Iwanowem
21 grudnia 2017 roku o godzinie 18.00
Klub Proza
Wrocławski Dom Literatury

Dodaj komentarz