Wyrwane z kontekstu

W grudniu Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie prezentuje wystawę Agnieszki Rożnowskiej pt. Wyrwane z kontekstu.

 

Agnieszka Rożnowska „Wyrwane z kontekstu”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Rożnowska „Wyrwane z kontekstu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rożnowska pisze o swoim projekcie: „W moich poszukiwaniach i rozważaniach poddaję rewizji język rysunku, nierozłącznie związany z grafiką, projektowaniem i każdą kolejną aktywnością artystyczną. Na realizowany przeze mnie projekt składają się grafiki, rysunki oraz obiekty, suma doświadczeń, w których połączenie oko-dłoń-umysł rejestrują obrazy pamięci, tworzą archeologię opisaną przez Johna Bergera [...].

Realizacja stanowi zapis dekonstrukcji, czy też rozbiór rzeczy zastanych, wykonany za pomocą rysunków, zdjęć i obiektów, przenoszących pewne fakty w nowy wymiar. Obrazy realne pojawiając się często deformują odbiór, tracą wątek poprzez niemożliwość uchwycenia całości. Zarejestrowane fragmenty nakładają się na siebie, kreując każdorazowo nową jakość. Pojawiają się, symultanicznie tworząc konfiguracje nowych form, nowych wykrojów. Formy, którymi obecnie się posługuję, to rozkroje ubrań, rzeczy, które na co dzień postrzegamy jako całość. Ubrania przynależą do człowieka, noszą go, są jak żywe byty, noszą pamięć obecności człowieka. Ciało rodzi się pomiędzy nimi i umiera w otoczeniu rzeczy. Jean Toussain Desanti twierdził, że to właśnie one wiążą człowieka ze światem. Jednak wyrwane z kontekstu, rozkrojone i zdekompletowane tworzą nową jakość. Złożony obraz, rodzaj mapy z której możemy odczytywać dowolne znaki.”

Wystawie towarzyszy ekspozycja kontekstowa pt. Przestrzenne Wariacje.

Agnieszka Rożnowska. Wyrwane z kontekstu
Od 5 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku
Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie

Dodaj komentarz