• 2017-12-19

Pod znakiem Roku Obchodów Stulecia Praw Kobiet

Stowarzyszenie Kongres Kobiet we współpracy z Fundacją Feminoteka ogłasza konkurs na logo Roku Obchodów Stulecia Praw Kobiet. Celem konkursu jest promocja szczególnego wydarzenia, jakim było wywalczenie przez Polki praw wyborczych w 1918 roku.

Logo Kongresu Kobiet (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo Kongresu Kobiet (źródło: materiały prasowe organizatora)

W konkursie ma zostać wybrane logo, które będzie wykorzystane w całym systemie komunikacji medialnej, informacyjnej oraz marketingowej i organizacyjnej na czas ogólnopolskich obchodów Stulecia Praw Kobiet – od 26 stycznia 2018 roku do 10 lutego 2019 roku – organizowanych przez Kongres Kobiet pod matronatem Feminoteki.

W tej chwili w obiegu jest jedno logo Kongresu Kobiet oraz kolorystyczny layout. Organizatorzy chcą, by w projektach uwzględniono kolory kongresowego layoutu. Logo w sposób jednoznaczny identyfikować zbiorowy czyn kobiecy uwieńczony awangardowym sukcesem Polek w 1918 roku.

W skład Jury wejdą Członkinie Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet – Dorota Warakomska – prezeska, Dominika Bettman – wiceprezeska, Małgorzata Fuszara – wiceprezeska, Anna Karaszewska – wiceprezeska, Ewa Rumińska-Zimny – wiceprezeska oraz prof. Magdalena Środa, Małgorzata Tkacz-Janik – Pełnomocniczka Kongresu ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet, Agata Jankowska – koordynatorka biura Kongresu Kobiet i Joanna Piotrowska – Prezeska Zarządu Fundacji Feminoteka.

Zgłoszenia koncepcji logotypów przyjmowane będą do 15 stycznia 2018 roku. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze zwycięski projekt. Wyniki konkursu, w tym przede wszystkim nazwisko zwyciężczyni lub zwycięzcy, zostaną ogłoszone na stronie Kongresu Kobiet oraz Fundacji Feminoteka 26 stycznia 2018 roku – w 99. rocznicę pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Na nagrodę złożą się następujące elementy:

  • informacja prasowa o zwyciężczyni lub zwycięzcy ogłoszona w mediach społecznościowych, na stronie KK oraz Feminoteki i rozesłana do zaprzyjaźnionych dziennikarek i dziennikarzy,
  • rozpowszechnienie logo na stronie Kongresu Kobiet oraz we wszystkich 14 województwach, gdzie działają regionalne pełnomocniczki Kongresu Kobiet,
  • zestaw książek ufundowany przez Organizatorów,
  • zaproszenie na otwarte imprezy KK – X Kongres oraz obchody Stulecia, gdzie nastąpi ponowne publiczne przedstawienie zwyciężczyni lub zwycięzcy,
  • drobne upominki od pełnomocniczek Kongresu Kobiet.

Konkurs ma charakter otwarty i jest jednoetapowy. Wyłoniony w konkursie logotyp stanie się własnością Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kongresu Kobiet.

Konkurs na logo Roku Obchodów Stulecia Praw Kobiet
Zgłoszenia: do 15 stycznia 2018 roku
Ogłoszenie wyników: 26 stycznia 2018 roku
Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Fundacja Feminoteka

Dodaj komentarz