Realizm abstrakcji

Pomysł organizacji dorocznego przeglądu przemyskiego środowiska plastycznego pod nazwą Salon Przemyski związany był z powstaniem w roku 1975 Województwa Przemyskiego, Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Biura Wystaw Artystycznych.

„Artefakty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Artefakty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy o konkursie: Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma dorocznych przeglądów działających na zasadzie: konkurs, jury, wystawa pokonkursowa – w niewielkich środowiskach artystycznych z reguły prowadzi do marginalizacji tego typu działań, a w konsekwencji do formułowania fałszywych ocen, nie mających wiele wspólnego z aktualną sytuacją w sztuce. W naszym przekonaniu, taka formuła wyczerpała się i wymagała nowego otwarcia.

W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych zaproponowaliśmy doroczne projekty autorskie Artefakty, mające na celu rozpoznanie, ujawnienie i analizę wybranych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia – tworząc Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej.

Liczymy, że zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjać będzie prawdziwie swobodnej kreacji artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację, nieskrępowaną regułami, konfrontację postaw i poszukiwań artystycznych.

Artefakty. Realizm abstrakcji
Artyści: Jerzy Cepiński, Janusz J. Cywicki, Ryszard Dudek, Dorota Jajko-Sankowska, Jerzy Tomala
Kurator: Piotr Wójtowicz
Od 15 grudnia 2017 roku do 17 stycznia 2018 roku
Podkarpacka Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Dodaj komentarz