Szopki krakowskie w Bydgoszczy

Od 15 grudnia można oglądać wystawę Szopki krakowskie, pierwsze wydarzenie nowego cyklu Piękna nasza Polska cała poświęconego prezentacji tradycji z terenu całej Polski. Ekspozycja będzie prezentowana do 10 stycznia 2018 roku.

Szopka krakowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szopka krakowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lokalne tradycje są cenną wartością dla małych społeczności. To tradycja, duchowe dziedzictwo, stanowi o postawach moralnych. W nim odbija się i konserwuje przyjęty przez daną społeczność system wartości i wzajemnych relacji.

Muzyka, taniec, zwyczaje i obrzędy są jedynie estetyczną i formalną emanacją tego „głębszego” dziedzictwa. Piękną i wartościową, lecz „wierzchnią warstwą”. Głębiej są opowieści – legendy, sagi, baśnie i poezja – obecna również w pieśniach. W samym języku – nie tylko w jego treści, ale nawet w strukturze, w związkach, w jakie wchodzą słowa, zyskując nowe znaczenia – jest cały świat danej społeczności. Świat zewnętrzny i wewnętrzny. Bo w języku odbija się sposób jego postrzegania.

Mozaika tych tradycji stanowi o kolorycie kraju. Stanowi jego wielkie dziedzictwo kulturowe. Cykl Piękna nasza Polska cała poświęcony jest prezentacji właśnie tradycji i zwyczajów różnych obszarów etnograficznych.

Tradycyjna szopka krakowska, która powstała pod koniec XIX wieku, była przenośnym teatrzykiem kukiełkowym, z muzyką i specjalnie pisanymi tekstami. Z czasem amatorów odgrywających scenki zastąpiono poruszanymi mechanicznie figurkami. Figurki te rzeźbione bądź lepione z modeliny lub gipsu. Tradycyjnie szopki upamiętniają narodzenie Chrystusa, dlatego w każdej z nich znajdziemy całą Świętą Rodzinę: figurki Dzieciątka, Marii i Józefa. Najczęściej towarzyszą im aniołowie, Trzej Królowie, pasterze i zwierzęta. Krakowskie szopki prezentują dodatkowo sceny z postaciami historycznymi (królami, bohaterami narodowymi i zasłużonymi Polakami) oraz legendarnymi (np. Trębaczem, Panem Twardowskim, Lajkonikiem). W niektórych umieszcza się postaci w tradycyjnych strojach ludowych: krakowskich i góralskich.

Szopka krakowska – fragment (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szopka krakowska – fragment (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szopki prezentują architekturę najważniejszych, najbardziej interesujących i najpiękniejszych zabytków Krakowa. Wszystkie zwyczajowo posiadają wieże – zazwyczaj wzorowane na wyższej wieży kościoła Mariackiego zwieńczonej koroną (często w jej oknie widoczny jest trębacz odgrywający hejnał), na wieżach katedry na Wawelu czy wieży Ratuszowej. Uzupełnieniem wież często są elementy Zamku Królewskiego na Wawelu czy zachowanych budowli obronnych: okrągłej fortecy – Barbakanu i jednej z siedmiu istniejących niegdyś bram wjazdowych do miasta – Bramy Floriańskiej.

Szopki krakowskie
Od 15 grudnia 2017 roku do 10 stycznia 2018 roku
Salon Hoffman KPCK w Bydgoszczy

Dodaj komentarz