Stwórz zina z Oficyną Peryferie

19 grudnia w ramach trzydniowego wydarzenia poświęcone książkom fotograficznym TIFF // Papiery odbędą się warsztaty z Oficyną Peryferie, która pokaże uczestnikom, Jak stworzyć zina?

Jak stworzyć zina? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jak stworzyć zina? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jak stworzyć zina? to spo­tka­nie dla każ­de­go, kto ma ochotę stworzyć własną małą publikację, ale nie wie jak się do tego za­brać. Na zajęciach uczestnicy poznają odpowiedzi na podstawowe pytania: co to jest zine? Od czego zacząć pracę? Jakie ograniczenia ma ta forma? I dlaczego jest to coś zarówno dla pisarza, rysownika i fotografa?

Organizatorzy pokażą, jak przy­go­to­wać pro­ste­go zina przy po­mo­cy po­wszech­nie do­stęp­nych na­rzę­dzi. Po­ru­szone zostaną wąt­ki doboru papieru, planowania po­wie­le­nia na­kła­du i pro­jek­to­wania układu stron pod kątem druku.

Następnie teoria zamieni się w praktykę – uczestnicy stworzą swój pro­jekt bez uży­cia kom­pu­te­ra, wy­dru­ku­ją i zszy­ją. Potrzebna jest jedynie gło­wa peł­na po­my­słów… oraz zdję­cia, wy­cin­ki z ga­zet i ry­sun­ki.

Garść inspiracji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Garść inspiracji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szczegółowe informacje dostępne są na Faceooku. Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są do 17 grudnia.

Jak stworzyć zina?
19 grudnia 2017 roku
TIFF Center we Wrocławiu

Dodaj komentarz