Stwórz zina z Oficyną Peryferie

19 grudnia w ramach trzydniowego wydarzenia poświęcone książkom fotograficznym TIFF // Papiery odbędą się warsztaty z Oficyną Peryferie, która pokaże uczestnikom, Jak stworzyć zina?

Jak stworzyć zina? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jak stworzyć zina? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jak stworzyć zina? to spo­tka­nie dla każ­de­go, kto ma ochotę stworzyć własną małą publikację, ale nie wie jak się do tego za­brać. Na zajęciach uczestnicy poznają odpowiedzi na podstawowe pytania: co to jest zine? Od czego zacząć pracę? Jakie ograniczenia ma ta forma? I dlaczego jest to coś zarówno dla pisarza, rysownika i fotografa?

Organizatorzy pokażą, jak przy­go­to­wać pro­ste­go zina przy po­mo­cy po­wszech­nie do­stęp­nych na­rzę­dzi. Po­ru­szone zostaną wąt­ki doboru papieru, planowania po­wie­le­nia na­kła­du i pro­jek­to­wania układu stron pod kątem druku.

Następnie teoria zamieni się w praktykę – uczestnicy stworzą swój pro­jekt bez uży­cia kom­pu­te­ra, wy­dru­ku­ją i zszy­ją. Potrzebna jest jedynie gło­wa peł­na po­my­słów… oraz zdję­cia, wy­cin­ki z ga­zet i ry­sun­ki.

Garść inspiracji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Garść inspiracji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szczegółowe informacje dostępne są na Faceooku. Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są do 17 grudnia.

Jak stworzyć zina?
19 grudnia 2017 roku
TIFF Center we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Konkursy

Cytaty


Magazyn

Sonda

Działalność której instytucji zajmującej się promowaniem designu cenisz najbardziej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR