Performatywny Magazyn. Rezydencje artystyczne Muzeum Śląskiego

Muzeum Śląskie ogłasza nabór na rezydencje artystyczne w ramach projektu Performatywny Magazyn. Przemysłowa panorama Śląska. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego.

„Performatywny Magazyn. Przemysłowa panorama Śląska” (źródło: materiały prasowe)

„Performatywny Magazyn. Przemysłowa panorama Śląska” (źródło: materiały prasowe)

Performatywny Magazyn to program rezydencji artystycznych, którego celem jest stworzenie w Muzeum Śląskim autonomicznej strefy przeznaczonej dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Przyszłoroczna odsłona programu ma umożliwić młodym artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących temat przemysłowej panoramy Śląska.

Zakres tematyczny proponowanych działań powinien odnosić się do industrialnych przestrzeni Śląska odczytywanego w kontekście krainy historycznej (obejmującej teren Polski, Niemiec i Czech), ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z rozwojem przemysłu w XIX wieku oraz współczesnego postrzegania dziedzictwa poprzemysłowego.

Do przesyłania zgłoszeń zaproszeni są twórcy będący absolwentami lub studentami uczelni wyższych, w szczególności o profilu artystycznym, z kraju i zagranicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Uczestnicy mogą zgłaszać się w zespołach składających się maksymalnie z dwóch osób.

W ramach rezydencji Muzeum pokrywa koszty podróży (związanej z realizacją rezydencji) oraz wypłaca rezydentowi honorarium w wysokości 5000 zł brutto, z którego rezydent pokrywa koszty noclegu. Muzeum zapewnia również pulę środków na zakup lub wykonanie materiałów związanych z realizacją rezydencji lub projektu rezydencji przez rezydentów w wysokości nieprzekraczalnej kwoty 10 000 zł brutto na każdą rezydencję.

Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin, terminarz oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Performatywny Magazyn. Przemysłowa panorama Śląska
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2018 roku
Muzeum Śląskie w Katowicach

Dodaj komentarz