Dziedzictwo Antonisza

Jakie jest znaczenie Antonisza w krajobrazie polskiej kultury? Czy można znaleźć choćby pośrednich kontynuatorów jego drogi artystycznej? Co jest jądrem twórczości Antonisza i stanowi jej główny przekaz? Za co przede wszystkim należy mu się pamięć? Na te pytanie spróbują odpowiedzieć goście: Ewa Borysiewicz, Malwina Antoniszczak, Sabina Antoniszczak, Łukasz Strzelczyk, Karol Szafraniec.

„Antonisz. Interpretacje”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Antonisz. Interpretacje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Debata na zakończenie projektu Antonisz. Interpretacje, którego celem jest przypomnienie postaci Juliana Antonisza i jego twórczości w sposób możliwie wyczerpujący z jednoczesnym usytuowaniem jej w szerszych kontekstach, przede wszystkim współczesnych. Podstawową staje się tytułowa kwestia interpretacji, gdyż dzieło Antonisza prezentowane będzie po „przefiltrowaniu” przez twórczość postaci współczesnej polskiej kultury, które są w pewnym sensie mu pokrewne. Julian Antonisz zostanie pokazany jako artysta interdyscyplinarny i niejako samowystarczalny. Nieprzypadkowe staje się miejsce upamiętnienia jego dorobku – projekt jest pierwszą próbą zaprezentowania twórczości artysty w jego rodzinnym mieście.

Debata: Dziedzictwo Antonisza
Kuratorzy projektu: Małgorzata Miśkowiec, Karol Szafraniec
Kurator wystawy: Łukasz Strzelczyk
15 grudnia 2017 roku, godz. 18.00
BWA Sokół w Nowym Sączu

Dodaj komentarz