Porozmawiają o architekturze rodzimej

Koło Naukowe Architektury Rodzimej WA Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Czy mamy rodzimą architekturę?, która odbędzie się 3 marca 2018 roku na Wydziale Architektury PW.

Grafika konferencji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grafika konferencji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Architektura ziem Polski rozwija się nieprzerwanie od ponad 1000 lat, stanowiąc przez wieki odzwierciedlenie kondycji ustrojowej, gospodarczej, kulturowej i rzemieślniczej polskiego społeczeństwa. W kontekście roku 2018 – 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz europejskiego roku dziedzictwa kulturowego ogłoszonego przez Komisję Europejską – wydaje się szczególnie zasadne zainteresowanie architekturą rodzimą, rozumianą jako źródło i obraz polskiej tożsamości kulturowej (dawnej i potencjalnej), determinowaną lokalnym „niebem i zwyczajem”, ale zakorzenioną także w wielowiekowej tradycji ścierających się wpływów kulturowych wschodu i zachodu, północy i południa Europy.

Zaproponowany tytuł studencko-doktoranckiej konferencji jest parafrazą tytułu wydanej w 1916 roku książki pióra Stefana Szyllera Czy mamy polską architekturę?, w której autor u progu odzyskania niepodległości przekonywał, iż pomimo wielorakich wpływów zewnętrznych polskiej architekturze udało się zachować odrębność narodową.

Sto lat po publikacji rozprawy profesora Stefana Szyllera, idąc jego śladem, organizatorzy poddają pod dyskusję pytanie, czy można mówić o istnieniu architektury rodzimej. W czasach rozszerzającej się globalizacji, pojęcie rodzimości i narodowości nabiera nowego znaczenia.

Planowana konferencja i monografia mają na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w przeszłości powstawała i współcześnie powstaje w Polsce architektura, która z tradycji i kultury miejscowej, będących źródłem tożsamości lokalnej, etnicznej czy narodowej, a co za tym idzie: architektura, z którą dziś jako Polacy możemy i chcemy się utożsamiać.

Referentom proponowane są następujące pola tematyczne:

1. Architektura wernakularna jako źródło tożsamości lokalnej i etnicznej.

  • Cechy i elementy stanowiące o rodzimości architektury;
  • Rodzimość źródłem tożsamości;
  • Budownictwo samorodne;
  • Techniki budownictwa lokalnego, jako przejaw architektury rodzimej.

2. „Podług nieba i zwyczaju polskiego” – recepcja wątków ogólnoeuropejskich a tendencje rodzime w architekturze w Polsce.

  • Architektura w Polsce w kontekście „globalnej wioski”.

3. Potencjał kulturotwórczy zabytków w wymiarze transgranicznym – dziedzictwo architektoniczne dawnych Kresów Wschodnich i Ziem Zachodnich.

Plakat konferencji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat konferencji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ponadto organizatorzy zachęcają do kreowania i nadsyłania wystąpień, których tematyka nie znalazła się pośród wymienionych punktów, a będzie nawiązywać do problematyki konferencji. Tematy można zgłaszać do 15 stycznia.

Konferencja naukowa pt. Czy mamy rodzimą architekturę?
Termin: 3 marca 2018 roku
Zgłoszenia: do 15 styczni 2018 roku
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Warszawa

Dodaj komentarz