Fundacja SLOW prezentuje polski plakat!

15 grudnia do czytelników trafi trzeci tom THE BEST POLISH ILLUSTRATORS, prezentujący prace 52 najlepszych współczesnych polskich twórców plakatu. Album jest kontynuacją dziesięciotomowej serii, w której pojawiły się już tomy poświęcone ilustracji prasowej oraz twórcom concept artu.

THE BEST POLISH ILLUSTRATORS 3 | POSTER, Fundacja SLOW (źródło: materiały prasowe)

THE BEST POLISH ILLUSTRATORS 3 | POSTER, Fundacja SLOW (źródło: materiały prasowe)

Powstała w latach 50/60 ubiegłego stulecia polska szkoła plakatu, swoją potęgę zawdzięczała bez wątpienia niesamowitej wyobraźni i talentowi polskich twórców, którzy perfekcyjnie odnaleźli się w ówczesnych realiach politycznych, społecznych i technologicznych. Zmiany ustrojowe i upowszechnienie mediów elektronicznych po latach 80. XX wieku postawiło artystów kolejnych pokoleń przed trudnym zadaniem dopasowania środków i metod przekazu do znaczących zmian w komunikacji wizualnej z odbiorcą.

Wartym podkreślenia jest rosnące zainteresowanie plakatem jako nośnikiem wartości czysto estetycznych, a niefunkcjonalno-komunikacyjnych, traktowanie go jako jednego z typów artystycznej wypowiedzi, w analogii do innych nieużytkowych gatunków plastycznych, jako podmiotu percepcji i doznań estetycznych mogących zachodzić w przestrzeni galerii, muzeum, we wnętrzu prywatnym, publicznym lub firmowym – mówi Bartosz Klonowski, prezes fundacji SLOW, wydawcy serii albumów THE BEST POLISH ILLUSTRATORS.

Chęć ukazania tego szczególnego momentu to jedna z głównych przyczyn sprawczych, motywujących Fundację SLOW do wydania albumu przedstawiającego współczesny polski plakat. Fundacja podjęła się trudnego zadania zestawienia twórców plakatu, którzy swoją aktywność artystyczną rozpoczęli w latach 60. XX wieku z tymi, którzy tworzą wyłącznie w nowych realiach.

Trzeci już album wielotomowej serii prezentującej twórczość żyjących polskich ilustratorów w całości poświęcony ważnemu w dziejach polskiej sztuki gatunkowi artystycznej wypowiedzi – plakatowi – składa się z części wstępnej, omawiającej problematykę polskiego współczesnego plakatu oraz z głównej części – albumowej – prezentującej dorobek najwybitniejszych aktualnie tworzących polskich plakacistów.

Część albumową tworzą jednostki poświęcone 52. wybranym artystom. Każda taka jednostka zawiera segment biograficzny wraz z charakterystyką twórczości w dziedzinie plakatu, a także dobór około 6 do 12 plakatów uznanych za najważniejsze realizacje twórców.

Obok not biograficznych twórców oraz prezentacji ich dorobku album zawiera krótkie wypowiedzi artystów. Całości dopełnia komentarz historyka lub krytyka sztuki na temat twórczości danego autora oraz wybrane prace wraz z krótkim opisem (rok powstania, cel, ewentualnie komentarz autora).

Celem serii THE BEST POLISH ILLUSTRATORS jest promocja polskiej twórczości oraz artystów na całym świecie.

THE BEST POLISH ILLUSTRATORS 3 | POSTER
Premiera: 15 grudnia 2017 roku
Fundacja SLOW

Dodaj komentarz