Święte obrazy i dzieła sztuki

14 grudnia w Muzeum w Gliwicach odbędzie się wykład dr Joanny Winnickiej-Gburek Święte obrazy i dzieła sztuki. Wykład jest częścią cyklu Sztuka współczesna poza dobrem i złem.

„Sztuka Współczesna poza dobrem a złem, Święte obrazy”źródło:materiały prasowe organizatora)

„Sztuka Współczesna poza dobrem i złem. Święte obrazy” (źródło:materiały prasowe organizatora)

Początki sztuki były ściśle związane z religią i mitem. Tak było w starożytności i europejskiej kulturze wieków średnich. Sytuacja zaczęła zmieniać się w renesansie, gdy artysta stopniowo zyskiwał autonomię. Czy jednak rzeczywiście jest tak, jak twierdzi niemiecki historyk sztuki Hans Belting, że epoka adorowanego obrazu religijnego imago minęła bezpowrotnie na rzecz epoki dzieła sztuki, podlegającego już tylko regułom artystycznym?

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki i protesty tak zwanych zwykłych odbiorców. Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka zgodnie z nietzscheańskim postulatem pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki? Od grudnia rozpoczyna się w Muzeum w Gliwicach cykl wykładów dr Joanny Winnickiej-Gburek Sztuka współczesna poza dobrem i złem?

Podczas wykładów będzie można przyjrzeć się zmianom w rozumieniu sztuki i pełnionej przez nią funkcji. Od formy przeżywania sacrum i oswajania transcendencji, przez religię sztuki po narzędzie w kulturowej wojnie na rzecz nowego obrazu człowieka bez Boga. Uczestnicy prelekcji usłyszą także o tym, w co i z kim gra współczesny świat sztuki. Dr Joanna Winnicka-Gburek jest autorką licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury, m.in. książki Krytyka -etyka -sacrum. W kierunki aksjologicznej krytyki artystycznej.

Dr Joanna Winnicka-Gburek, Święte obrazy i dzieła sztuki
Wykład: 14 grudnia 2017 roku, godz. 17.00
Willa Caro w Gliwicach

Dodaj komentarz