Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza

Drugi tom biografii Jarosława Iwaszkiewicza autorstwa Radosława Romaniuka przedstawia losy pisarza po 1939 roku. Tom został opublikowany 29 listopada nakładem wydawnictwa Iskry.

Radosław Romaniuk, „Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza”, Tom 2 (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Radosław Romaniuk, „Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza”, Tom 2 (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Radosław Romaniuk tworzy biografię totalną, obejmującą wiele aspektów życia bohatera. Nie unika wątków kontrowersyjnych, umieszczając je w kontekście spraw całego życia – uczciwie i w sposób kulturalny poszerza margines tematów poruszanych dotychczas w polskiej biografistyce. Nie traci przy tym z oczu perspektywy filozoficznej – refleksji nad tym, czym jest tytułowe „inne życie”, w jaki sposób odbija je literatura, jak wielka i ważna jest sfera niezapisana w dziele. To w końcu także opowieść o epoce. Pisał o tym Aleksander Fiut:

Pod piórem Romaniuka powstał nowy gatunek literatury, a mianowicie dokumentarna epika. Czytelnik może odczytać tę – znakomicie napisaną, z prawdziwym literackim talentem i rozmachem – książkę zarówno jako uzupełnienie swojej dotychczasowej wiedzy o życiu i twórczości Iwaszkiewicza, jak też historię całej, zagasłej już formacji, do której należał.

Radosław Romaniuk, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, Tom 2
Premiera: 29 listopada 2017 roku
Wydawnictwo Iskry

Dodaj komentarz