• 2017-12-08

Wspólnie dla dziedzictwa

Konferencja Wspólnie dla dziedzictwa będzie podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń zebranych w ramach Programu dotacyjnego Wolontariat dla dziedzictwa prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wspólnie dla dziedzictwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wspólnie dla dziedzictwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czym jest wolontariat i dlaczego warto się w niego angażować? Czy jest szansą dla dziedzictwa? Co daje wolontariuszom, a co instytucjom i organizacjom, które korzystają z ich wsparcia? Konferencja Wspólnie dla dziedzictwa będzie okazją do spotkania ludzi, którzy dostrzegają wartość idei wolontariatu dla dziedzictwa, a także platformą wymiany doświadczeń i pokazania dobrych przykładów – po to, aby zachęcić do intensywnego włączania się w wolontariat na rzecz dziedzictwa. Przedstawiciele organizacji i instytucji pracujących z wolontariuszami będą mieli szansę pokazać, że wolontariat jest nie tylko ważnym wkładem na rzecz dobra wspólnego, ale także niezapomnianą przygodą, wartościową lekcją i olbrzymim kapitałem zdobytych doświadczeń. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się także z prezentacją projektów realizowanych w ramach Programu dotacyjnego Wolontariat dla dziedzictwa.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również krótki film pt. Powód do dumy podsumowujący program Wolontariat dla dziedzictwa. Atrakcją będzie także premiera książki Coś bierzemy, coś dajemy… – zbiór reportaży o działaniach wolontariuszy podejmowanych w ramach programu NID-u. W panelu dyskusyjnym o barierach, szansach i wyzwaniach dla wolontariatu dla dziedzictwa wezmą udział: Bartosz Skaldawski (Z-ca Dyrektora NID), Rafał Banaś (Fundacja Energia Społeczna), Marta Kukowska (ekspert w zespole Programu rozwoju wolontariatu – Korpus Solidarności), Izabella Engel (Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus) i Stanisław Januszewski (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki). Dla uczestników konferencji przewidziane zostały także warsztaty edukacyjne z zakresu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i współpracy z wolontariuszami.

Program dotacyjny Wolontariat dla dziedzictwa jest jednym z zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami. Jego głównym celem jest popularyzacja społecznego zaangażowania w system opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Dla realizacji programu kluczowe są przede wszystkim działania angażujące wolontariuszy oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

Wspólnie dla dziedzictwa – konferencja Narodowego Instytutu Dziedzictwa
11 grudnia 2017 roku, godz. 11.00
Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie

Dodaj komentarz