Architektura współczesna wg Marty Tobolczyk

Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów to nowa książka Marty Tobolczyk. Książkę ukazała się w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

„Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów” (źródło: materiały prasowe)

„Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów” (źródło: materiały prasowe)

Praca Marty Tobolczyk jest próbą przedstawienia w sposób możliwie obiektywny genezy i charakterystyki wiodących nurtów architektury na tle przemian zachodzących w obecnym i poprzednim stuleciu. W interpretacji tych zmian posłużono się terminologią i pojęciami, zainicjowanymi przez niektórych architektów i teoretyków, które weszły na stałe do terminologii związanej z teorią architektury.

W założeniu książka ma zawierać dwa tomy. W pracy naświetlono rozwój kilku nurtów architektury modernistycznej i postmodernistycznej oraz traktowanych odrębnie ekspresjonizmu, dekonstruktywizmu i nurtu foldingu. W odrębnej pracy znajdzie się m.in. omówienie pojęcia i rozwoju architektury organicznej, tzw. zielonej, ewolucyjnej i morfogenetycznej.

Marta Tobolczyk – Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów
Premiera: 1 września 2017 rok
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Dodaj komentarz