Konkurs na koncepcję siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław, ogłasza dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można nadsyłać do 20 grudnia 2017 roku.

(źródło: materiały prasowe organizatora)

(źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie spójnej koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum. Wybrana przez Sąd Konkursowy koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej, która umożliwi realizację Inwestycji.

Pula nagród wynosi nie mniej niż 150 000 zł.
Laureat Nagrody Głównej Konkursu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ich przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach Ossolineum i wrocławskiego oddziału SARP.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 20 grudnia 2017 roku
Wrocław

Dodaj komentarz