Warsztatów Przedmiot – Przestrzeń – Miasto część druga!

Przez cały grudzień Galeria Henryk zaprasza na spotkania z pt. Przedmiot – Przestrzeń – Miasto. To cykl bezpłatnych warsztatów, skupionych wokół zjawisk sztuki i architektury współczesnej, wpisanych w tkankę miasta Kraków. Kilkumiesięczny program został zbudowany wokół następujących modułów: przedmiot, przestrzeń, miasto.

Przedmiot – Przestrzeń – Miasto. O współczesnej sztuce i architekturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przedmiot – Przestrzeń – Miasto. O współczesnej sztuce i architekturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Słowem-kluczem do zrozumienia drugiego modułu jest przestrzeń. Podejmiemy próbę definicji terminów: „sztuka publiczna” i „sztuka w przestrzeni publicznej“. Czym różnią się te z pozoru bliskie określenia? Zwrócimy uwagę na wyjątkową relację między sztuką a porządkiem społecznym. Szczególną uwagę poświęcimy kontekstowi społecznemu. Umiejętność odróżnienia sztuki pojawiającej się w miejscach publicznych (w przestrzeni miejskiej, internetowej itd.) od sztuki społecznie zaangażowanej, zajmującej się społecznymi aspektami życia. Sztuki, której celem jest zwrócenie uwagi, wprowadzenie do społecznej dyskusji tematów, problemów niewygodnych, marginaliów. Tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych ze znaczeniem takich pojęć jak: akcja, happening, performance, flashmob, instalacja, sztuka site-specific, przestrzeń wystawiennicza, działanie efemeryczne w odniesieniu zarówno do sztuki współczesnej, jak i zasobów kulturowych miasta Krakowa. – piszą organizatorzy.

Projekt skierowany będzie do trzech grup wiekowych: 7-12 lat, 12-15 oraz dorosłych. Formuła i sposób realizacji poszczególnych zadań zostaną dostosowane do wieku odbiorców oraz poruszanej tematyki. Celem projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy odbiorców w zakresie sztuki i architektury współczesnej, poprzez zastosowanie właściwych narzędzi edukacyjno-poznawczych. Uczestnicy wezmą także udział w działaniach plastycznych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Henryk Fundacja na Facebook’u.

Cykl warsztatów Przedmiot – Przestrzeń – Miasto
Moduł II – Przestrzeń
Grudzień 2017 roku
Henryk Gallery, Kraków

Dodaj komentarz