Kultura wizualna w Polsce

Kultura wizualna w Polsce to kolejny, obok Norm widzialności Magdy Szcześniak, hit Serii wizualnej wydawanej przez Fundację Bęc Zmiana we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

„Kultura wizualna w Polsce”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kultura wizualna w Polsce” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kultura wizualna jest obszarem słabo rozpoznanym w Polsce. Wizje są raczej domeną literatury, kompetencje wizualne polskiego społeczeństwa są oceniane jako niskie, a praktyki bywają określane jako estetyczna nędza, nadmiar lub nuda. Dwutomowy zbiór mierzy się z tymi uprzedzeniami, by w narzekaniach na wizualne braki Polaków dostrzec istotny element polskiej kultury wizualnej – złożonej, niejednoznacznej, wielowymiarowej, mieszającej rejestry, gatunki i media.

Kultura wizualna w Polsce, tom 1: Fragmenty, tom 2: Spojrzenia
red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba
Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana
Współwydawca: Instytut Kultury Polskiej UW

Dodaj komentarz