Finał 7. edycji Konkursu Fundacji Grey House

2 grudnia w galerii Szara Kamienica w Krakowie otwiera się wystawa prac finalistów 7. edycji  Konkursu Fundacji Grey House Szara Kamienica. Wernisaż wystawy połączony będzie z ogłoszeniem wyników Konkursu.

Agnieszka Mastalerz, „Play Down”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Mastalerz, „Play Down”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa finalistów i finalistek 7. edycji konkursu Fundacji Szara Kamienica prezentuje prace sześciorga artystów i artystek wyłonionych przez jury spośród ponad stu dwudziestu zgłoszeń. Tegoroczna odsłona prac finałowej szóstki rozmyślnie nie ogniskuje się wokół żadnego określonego z góry tematu ani ogólnej kategorii, za pomocą których usilnie i często na siłę usiłuje się zszywać bardzo osobne, różne, wypowiadane z innych pozycji i w innej perspektywie, partykularne wypowiedzi artystyczne. Zwłaszcza, że są to wypowiedzi, które – co charakterystyczne dla wystaw takiego formatu – zostały wybrane nie tyle pod temat, co raczej na oko. Co więcej, wystawa odrzuca tego rodzaju próby kuratorskie jako chybione i niebezpieczne praktyki kontekstualizacji i dyskursywnej przemocy wobec sztuki, odbiorców i odbiorczyń, jak również wobec jej doświadczania i przeżycia.

W zamian tego wystawa tautologicznie zwraca się w stronę swoich założeń, proponując zamiast pełnego rzeczowników tytułu dwie partykuły i jeden przysłówek. Za ich pomocą ujęta została struktura przeznaczonego dla artystów i artystek do trzydziestego roku życia konkursu. Wystawa więc prezentuje prace artystów i artystek bardzo młodych, jeszcze młodych i już na tyle młodych, by wziąć w niej udział. I takich, którzy już rozpoczęli swoją karierę, takich, którzy ciągle ją jeszcze rozpoczynają oraz tych, którzy bardzo chcieliby ją rozpocząć.

Tekst: Wojciech Szymański

Konkurs zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania polskich młodych artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media. Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ absolwentów szkół o charakterze artystycznym,  Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już̇ istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi. W dalszej perspektywie zamiarem Fundacji jest zaprezentowanie szerokiej publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów)

Nagrodą w konkursie jest 5000 zł, wystawa indywidualna, 2-miesięczna rezydencja artystyczna przy Meet Factory (Praga) oraz pakiet reklam i wywiad. Jury: Jakub Banasiak, Sara Kiedroń, Magdalena Kownacka, Michał Lasota, Ewa Łączyńska-Widz, Piotr Rypson, Piotr Sikora.

Zwycięzcą 7. edycji Konkursu Fundacji Grey House został Tomasz Kręcicki.

Tomasz Kręcicki, „Tabletka”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomasz Kręcicki, „Tabletka”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Finał 7. edycji Konkursu Fundacji Grey House
Wystawa
Jeszcze już bardzo
Artyści:  Xavery Deskur Wolski, Róża Duda & Michał Soja, Tomasz Kręcicki, Agnieszka Mastalerz, Tymon Nogalski
Kurator: Wojciech Szymański
Aranżacja: Mateusz Okoński
Od 2 grudnia 2017 roku do 4 stycznia 2018 roku
Wernisaż, ogłoszenie wyników konkursu: 2 grudnia 2017 roku, godz. 20.00
Galeria Szara Kamienica w Krakowie

Dodaj komentarz