Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP

6 grudnia w Domu Polonii w Warszawie odbędzie się promocja pierwszego tomu albumu Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, obejmującego Województwo wileńskie.

„Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP”, tom 1. „Województwo wileńskie” – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP”, tom 1. „Województwo wileńskie” – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie i Dom Polonii Warszawa zapraszają na promocję albumu Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, tom 1. Województwo wileńskie.

Oddział IPN w Warszawie od wielu lat bada najdramatyczniejszy okres dziejów północno-wschodnich terenów II Rzeczypospolitej – wojen światowych, okupacji sowieckiej, niemieckiej i władzy bolszewickiej. Dzięki projektowi badawczemu „Dopalanie Kresów” stara się zachować w pamięci zbiorowej współczesnych Polaków obraz świata, którego już nie ma. Świata różnorodnego etnicznie i kulturowo, pełnego postaw patriotycznych – prezentowanych przez miejscowe społeczności, jakby wyjęte z Sienkiewiczowskiej Trylogii.

Odszedł on bezpowrotnie na skutek kataklizmów wieku XX, pozostawiając świat z bolesną tęsknotą i żalem wywołanym niesprawiedliwym wyrokiem historii. W dotychczasowych opracowaniach koncentrowano się na tym, aby przedstawić dorobek kresowej konspiracji lat wojny i ostatnich obrońców polskich Kresów, którzy w osamotnieniu toczyli walkę na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie aż do początku lat pięćdziesiątych XX wieku.

Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie materialnych świadectw łączących te tereny z Rzeczpospolitą. Nieprzypadkowo wybrano właśnie rezydencje – to one w największym stopniu tworzyły historyczny krajobraz. Były pomostem między tradycją konkretnych rodzin, ziem i regionów a literaturą i sztuką, po prostu polskością. Przypominanie o ich obecności autorzy projektu traktują jako swój obowiązek, aby przekazać kolejnym pokoleniom Polaków ich własne dziedzictwo, którego istnienia mogą nawet nie być w pełni świadomi.

Spotkanie z udziałem autora, Grzegorza Rąkowskiego i jednego z recenzentów, Tomasza Krzywickiego, poprowadzi dr Tomasz Łabuszewski.

Promocja pierwszego tomu albumu Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RPWojewództwo wileńskie
6 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00
Dom Polonii w Warszawie

Dodaj komentarz