Agata Wąsowska-Pawlik nowym Dyrektorem MCK w Krakowie

Agata Wąsowska-Pawlik została powołana na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. 30 listopada nominację nowej dyrektor wręczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Agata Wąsowska-Pawlik (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

Agata Wąsowska-Pawlik (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

2 stycznia 2018 roku Agata Wąsowska-Pawlik zastąpi na stanowisku dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie profesora Jacka Purchlę, który pełnił tę funkcję od momentu powstania instytucji w 1991 roku.

Agata Wąsowska-Pawlik w MCK pracuje od roku 1996, przez ostatnie 6 lat na stanowisku zastępczyni dyrektora ds. programowych, odpowiadając za merytoryczny aspekt działalności Centrum. Jest specjalistką w zakresie zarządzania instytucjami kultury zajmującymi się szeroko pojętą kwestią dziedzictwa kulturowego, czym interesuje się również w swojej pracy badawczej. Jest również ekspertem w zakresie zagadnień muzealnych, co ma niebagatelne znaczenie przy tworzeniu programu wystawienniczego MCK, a także prowadzeniu rozmów z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi. W ramach misji MCK prowadzi dyplomację kulturalną, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, także poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych sieciach (ENCATC – European Network of Cultural Administration Training Centres, RIHA – Research Institutes of Art History, Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh) i programach. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została narodowym koordynatorem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ogłoszonego przez Komisję Europejską).

Agata Wąsowska-Pawlik jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1996). Była stypendystką Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1997, Departamentu Stanu USA 2004 i Tokyo University for Foreign Studies 2017. Ukończyła Studium Podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa Grupy Firm Doradczych Values i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2015-2016.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się: polityka kulturalna na poziomie krajowym i miejskim, międzynarodowa współpraca kulturalna, zarządzanie instytucjami kultury, w tym muzeami, organizacja wystaw i towarzyszących zdarzeń naukowych, promocyjnych i edukacyjnych. Reprezentuje MCK w międzynarodowych sieciach i projektach; publikuje; w latach od 2004 do 2006 koordynowała międzynarodowy projekt szkoleniowy ECHOCAST (European Cultural Heritage Organisations Customer Aware Staff Training) finansowany z programu UE Leo-nardo, który stał się częścią pilotażowej Akademii Zarządzania Muzeum w 2011 roku. Jest członkinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, od 2013 roku zasiada w Radzie Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Powołanie Agaty Wąsowskiej-Pawlik na stanowisko dyrektora MCK w Krakowie
30 listopada 2017 roku

Dodaj komentarz