Muzeum awangardy czy awangardowe muzeum?

Muzeum Sztuki w Łodzi w dniach 2 i 3 grudnia, w ramach tegorocznych obchodów Roku Awangardy, we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza organizuje międzynarodową konferencję naukową poświęconą kolekcjonowaniu jako praktyce awangardowej.

Sala Neoplastyczna, projekt: Władysław Strzemiński (realizacja 1948-1950), rekonstrukcja wg projektów: Bolesław Utkin, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1960-1966 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sala Neoplastyczna, projekt: Władysław Strzemiński (realizacja 1948-1950), rekonstrukcja wg projektów: Bolesław Utkin, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1960-1966 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zaproszeni specjaliści podejmą temat początków instytucjonalizacji awangardy oraz ich znaczenia dla dzisiejszej działalności muzealniczej. Omówione zostaną najwcześniejsze przykłady kolekcjonowania awangardowej sztuki, inicjatywy auto-instytucjonalizacji pojawiające się w łonie samej awangardy, a także współczesne sposoby pracy z awangardowym dziedzictwem. Przedmiotem dyskusji będzie również społeczny i polityczny wymiar praktyki awangardowego kolekcjonowania i kwestia pożytku, jaki można z niej wynieść dzisiaj.

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. Jeremy Braddock, autor książki ukazującej modernistyczny kontekst takich przedsięwzięć jak współtworzona przez Marcela Duchampa kolekcja Société Anonyme; Juliet Kinchin, która przybliży historię początków kolekcjonowania nowoczesnego designu w nowojorskim MoMA; Francisco Godoy Vega, który opowie o pierwszych muzeach sztuki nowoczesnej w Brazylii i Chile jako odpowiedzi na formowanie się idei „sztuki latynoamerykańskiej”; Annika Öhrner zajmująca się formowaniem instytucji sztuki nowoczesnej w Skandynawii oraz Rebecca Uchill zajmująca się badaniem działalności Alexandra Dornera, który w latach 20-tych kładł podwaliny pod nowoczesne i progresywne muzealnictwo.

Na konferencji wystąpią ponadto: Maria Gough, wybitna znawczyni rosyjskiej i sowieckiej awangardy oraz Arseni Zhilyaev, autor pionierskiej publikacji Avant-Garde Museology, zawierającej teksty m.in. Kazimierza Malewicza i Aleksandra Bogdanowa. W swoich wystąpieniach omówią oni charakter i skutki reform w zakresie muzealnictwa, które zostały wprowadzone po rewolucji październikowej we współpracy z radykalnymi środowiskami artystycznymi, a także problem rekonstrukcji dzieł Gustawa Kłucisa. Porównaniu różnych modeli awangardowego kolekcjonowania i kolekcjonowania awangardy poświęci swoje wystąpienie grupa o.k. (powołana do życia przez Juliana Myersa i Joannę Szupińską w hołdzie grupie a.r.), zaś historię kolekcji łódzkiego Muzeum Sztuki oraz aktualne formy pracy z tą kolekcją przybliżą Tomasz Załuski i Daniel Muzyczuk.

Konferencji towarzyszyć będzie projekcja filmu dokumentalnego pt. The Desert of Forbidden Art (reż. Tchavdar Georgiev, Amanda Pope), który omawia niezwykłą historię Igora Sawickiego, malarza, archeologa i etnografa, od lat 30. kolekcjonera sztuki awangardowej, założyciela Państwowego Muzeum Sztuki Republiki Karakałpackiej w Nukusie.

Konferencja Muzeum awangardy czy awangardowe muzeum? Kolekcjonując to, co radykalne
Współorganizatorzy: Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytut Adama Mickiewicza
2 i 3 grudnia 2017 roku
Muzeum Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz