Przezroczystość (sic!)

Najnowsza wystawa w galerii SIC! BWA Wrocław przez nawiązanie do przezroczystej materii szkła opowiada o naszej percepcji rzeczywistości wykorzystującej narzędzie wzroku. Przezroczystość zaprezentuje prace sześciu, berlińskich artystek, które w różny sposób pochylają się nad zagadnieniem widzialności, w kontekście otaczającej nas współczesności jaki i samego odbioru dzieła sztuki. Fizyczna właściwość szkła jest punktem wyjścia do analizy otaczających nas iluzorycznych zjawisk: tych optycznych, wrażeniowych po kulturowe czy społeczne.

Johanna Jaeger, „w/b”, 2013, (źródło: dzięki uprzejmości SCHWARZ CONTEMPORARY, Berlin)

Johanna Jaeger, „w/b”, 2013, (źródło: dzięki uprzejmości SCHWARZ CONTEMPORARY, Berlin)

Tradycja i historia wrocławskiej galerii SIC! BWA Wrocław bardzo silnie łączy się szkłem i ceramiką oraz Akademią Sztuk Pięknych i Wydziałem Szkła i Ceramiki. Sama materia szkła, jako medium artystycznego jest dla galerii SiC! punktem wyjścia do wystaw jak również bardziej złożonych projektów artystycznych. Szkło stało się nie tylko plastyczną materią, ale także medium do poruszania tematów i problemów charakterystycznych dla czasów nam współczesnych. W nawiązaniu do tej tradycji, powstała idea wystawy Przezroczystość.

Według definicji przeźroczystość to zdolność materiału do przewodzenia światła. Właściwości przezroczystego ze swej natury szkła (przewodzenie, przenikanie, przepuszczenie) potraktowane zostają w sposób metaforyczny. Punktem wyjścia dla wystawy jest zastanowienie się nad percepcją rzeczywistości przez ludzki narząd wzroku. Artystki w swoich pracach będą starały się pokazać jak bardzo jest on zawodny i nieprecyzyjny w odbieraniu i także wizualnym interpretowaniu otaczającego nas świata. Widzom na wystawie często towarzyszyć będzie poczucie złudzenia bądź iluzji jak również zaskoczenia w momencie odbioru poszczególnych prac. Niekiedy pierwotny obraz zostanie przepuszczony przez kolejne filtry czy warstwy artystycznej interakcji. Także zamierzonym zabiegiem jest użycie niekiedy niestandardowych materiałów, których fizyczne i materialne właściwości wydawać by się mogło, że z przezroczystością niewiele mają wspólnego. – mówi kuratorka wystawy Paulina Olszewska.

Monika Goetz, „Within”, 1999–2016, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Goetz, „Within”, 1999–2016, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zaproszone do udziału w wystawie artystki: Vanessa Enriquez, Monika Goetz, Johanna Jaeger, Hannah Gieseler, Edith Kollath, Alanna Lawley mieszkają i pracują w Berlinie, jednak każda z nich reprezentuje inne podejście do sztuki i tworzy w jej różnych obszarach. W swojej artystycznej działalności poruszają czasami odległe sobie tematy i sięgają po różne media: od fotografii, rysunku czy rzeźby aż po instalację tworzoną w odniesieniu do konkretnej przestrzeni. Te różnorodne postawy i prace zobaczymy na wystawie.

Przezroczystość – wystawa berlińskich artystek
Od 30 listopada do 3 lutego 2018 roku
Galeria SIC! BWA Wrocław

Dodaj komentarz