O związkach polskiej i europejskiej awangardy architektonicznej

30 listopada w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbędzie się wykład dr. Cezarego Wąsa poświęcony wzajemnym wpływom polskiej i europejskiej awangardy. Wykładowi towarzyszyć będzie zwiedzanie wystawy Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert.

Bohdan Lachert i Józef Szanajca, projekt domu nowicjatu sióstr ewangelickich „Tabita”, 1928, Muzeum Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bohdan Lachert i Józef Szanajca, projekt domu nowicjatu sióstr ewangelickich „Tabita”, 1928, Muzeum Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polscy architekci awangardowi, w tym zwłaszcza Szymon Syrkus i Józef Szanajca, odgrywali ważną rolę w środowisku Międzynarodowego Kongresu Architektury Modernistycznej (CIAM) i jednocześnie rozwijali i propagowali zasady modernizmu w Polsce.

Zwłaszcza niektóre postulaty Karty Ateńskiej były konsekwencją zaprezentowania w Londynie w roku 1934 opracowania Jana Chmielewskiego i Szymona Syrkusa określonego jako Warszawa funkcjonalna, z utopijnym rozmachem prezentującego możliwe kierunki rozwoju miasta.

Zaprezentowane na wystawie w Muzeum Architektury projekty duetu Lachert–Szanajca demonstrują doskonałą orientację w zagadnieniach nowoczesnej plastyki i projektowania przedmiotów użytkowych. Wykład jest próbą omówienia wzajemnych zależności między środowiskami polskimi a awangardą europejską.

Polska awangarda architektoniczna i jej związki z awangardą europejską
30 listopada, godz. 17.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz