Andrzej Szczerski w MCK: Nie ma jak modernistyczny Lwów

7 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie dr hab. Andrzej Szczerski wygłosi wykład pt. Nie ma jak modernistyczny Lwów. Wydarzenie towarzyszy wystawie Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm.

fot. P. Mazur (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

fot. P. Mazur (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

Modernistyczny Lwów zajmował istotne miejsce na mapie nie tylko Polski, ale także całej „Nowej Europy”, i powinien być zaliczony do najważniejszych ośrodków nowej architektury w regionie.

We Lwowie zrealizowano wiele wybitnych dzieł modernizmu, które jednocześnie harmonijnie wpisały się w istniejącą strukturę miasta i wyznaczyły nowe kierunki rozwoju na przyszłość. Podkreślając nowy początek, architektura unikała jednak radykalizmu awangardy czy totalitarnych pomysłów całościowej przebudowy lub zniszczenia tego, co zastane. Nowe formy i technologie wykorzystywano w taki sposób, aby architektoniczna nowoczesność stała się częścią lwowskiego genius loci, dawała nowy impuls rozwojowy, ale nie była skierowana przeciw tradycji miasta o wielowiekowej historii.

Dr hab. Andrzej Szczerski – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii (2004), kurator wystaw poświęconych sztuce XIX i XX wieku, m.in. Symbolism in Poland and Britain (Tate Britain, Londyn 2009) i The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland (BozAR, Bruksela 2011). Autor książek m.in. Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej (Łódź 2010) i Views of Albion. The Reception of British Art. And Design in Central Europe 1890–1918 (Oxford 2015). Kurator trwającej właśnie wystawy #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Wawrzyniec Dayczak, projekt kiosku Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, widok perspektywiczny, lata 30. XX wieku, ołówek i węgiel na kalce technicznej, 34 x 36 cm, ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

Wawrzyniec Dayczak, projekt kiosku Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, widok perspektywiczny, lata 30. XX wieku, ołówek i węgiel na kalce technicznej, 34 x 36 cm, ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

Nie ma jak modernistyczny Lwów
7 grudnia o godzinie 18.00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz