Podwójny wernisaż w CSW Łaźnia

1 grudnia CSW Łaźnia w Gdańsku zaprasza na otwarcie dwóch wystaw. Równolegle odbędą się wernisaże tajemniczego Ministerstwa Anomii, które jest organizacją badawczą o charakterze międzynarodowym oraz projektu Mapping Domeyko, który jest artystyczną narracją, eklektycznym archiwum wizualnym, badającym wzajemne relacje między historią, mineralogią i migracją.

„Mapping Domeyko”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Mapping Domeyko” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bezpośrednim impulsem do powstania projektu Mapping Domeyko był dziennik Ignacego Domeyko pt. Moje podróże (Pamiętnik wygnańca). Projekt Mapping Domeyko jest próbą współczesnego odtworzenia podróży jakie odbył naukowiec, odnalezienia śladów pozostawionych przezeń na dwóch kontynentach. Artyści w ramach swojego projektu starali się odwiedzić miejsca związane z postacią XIX-wiecznego emigranta. Na bazie podróży zbudowana została artystyczna narracja, powstało eklektyczne archiwum wizualne, badające wzajemne relacje między historią, mineralogią i migracją. Projekt Mapping Domeyko stawia też pytania o wzajemne relacje człowieka, natury i sztuki.

„Muzeum Anomii”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Muzeum Anomii” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ministerstwo Anomii jest organizacją badawczą o charakterze międzynarodowym; powstało z ruchów anomistycznych, działających i zwalczanych na przestrzeni wieków z różną intensywnością. Celem prekursorów było kwestionowanie normatywnego i moralnego ładu napotykanych modeli społecznych. Obecnie MA tropi i analizuje stany anomii w nowej rzeczywistości, gdzie system norm jest zdezintegrowany i konfliktowy, a jednostki niezdolne przystosować się do sprzecznych wymogów życia społecznego. MA opracowuje jego nowe „regulatory”, zbiera informacje, przeprowadza testy oraz tajne operacje. Aktywność MA często umyka uwadze z racji radykalnej dyskrecji i niejednoznaczności metod działania.

Mapping Domeyko. Ignacio Acosta, Jakub Bojczuk
Kuratorka: Agnieszka Kulazińska
Od 1 grudnia 2017 roku do 28 stycznia 2018 roku
Wernisaż: 1 grudnia 2017 roku, godz. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku

Ministerstwo Anomii. Przypadek wspólnot, które nie mają ze sobą nic wspólnego
Kuratorka: Jolanta Woszczenko
Od 1 grudnia 2017 roku do 28 stycznia 2018 roku
Wernisaż: 1 grudnia 2017 roku, godz. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku

Dodaj komentarz