Marginesy pamięci

W Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi jeszcze do 3 grudnia można oglądać wystawę Grzegorza Sztabińskiego Marginesy pamięci.

Grzegorz Sztabiński, „Marginesy pamięci”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Sztabiński, „Marginesy pamięci” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa, którą obecnie prezentuję odwołuje się do marginesów pamięci. Pamięć, którą w tym sformułowaniu przywołuję, to pomysły artystyczne i teoretyczne – zrealizowane lub niezrealizowane, prezentowane w obecności widzów lub pozostające w postaci prac nigdy niepokazywanych, czasami nieukończonych, pozostających niekiedy w formie szkiców lub idei, które powracają po latach, niekiedy z uczuciem żalu, że nie zmaterializowały się. Można więc powiedzieć, że składniki te stanowią marginesy pamięci i działań. Wystawa niniejsza jest próbą aktywizacji niektórych spośród nich, polegającą na przesunięciu z marginesu, jakim jest pracownia, do sali ekspozycyjnej. Dlatego można na niej znaleźć obrazy, rysunki i obiekty plastyczne pochodzące z różnych lat. Nie zostały one uporządkowane chronologicznie, bo na marginesach chronologia zaciera się. Powiązałem je natomiast w grupy problemowe. Prace prezentowane w każdej sali ekspozycyjnej łączy wspólne zagadnienie. (…)

Marginesy pamięci przekładają się w różny sposób na cechy moich prac plastycznych. Nie są to tylko sentymentalne wspomnienia (choć nie unikam ich), a przede wszystkim przejawy zainteresowania zagadnieniami, jakie pojawiały się w dziejach sztuki i dziejach filozofii, do których nawiązuję. Są to jednak nawiązania nie do głównego nurtu problemów, a do tego, co w nich uboczne, niedopowiedziane czy eliminowane. Pamiętam o tych marginesach i staram się znaleźć w nich źródło inspiracji.

Grzegorz Sztabiński, fragmenty tekstu do katalogu wystawy

Grzegorz Sztabiński – artysta, filozof, krytyk sztuki. Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, studia filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Profesor zwyczajny UŁ, kierował tam Katedrą Estetyki oraz Katedrą Historii Sztuki. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, kierując aktualnie Zakładem Teorii i Historii Sztuki. W swojej działalności naukowej koncentruje się na problemach estetyki współczesnej i metodologii historii sztuki. Zajmuje się też sztuką nowoczesną, zwłaszcza historią i teorią awangardy XX wieku oraz współczesnymi zagadnieniami artystycznymi.

Grzegorz Sztabiński. Marginesy pamięci
Od 3 listopada do 3 grudnia 2017 roku
Galeria Willa w Łodzi

Dodaj komentarz

Sonda

Kolekcjonuję:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

Konkursy

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR