Tydzień Memlinga

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wydarzenie Tydzień Memlinga w Roku Memlinga odbywający się w dniach od 29 listopada do 2 grudnia.

„Chorał Czasów Zarazy”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Chorał Czasów Zarazy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

29 listopada o godz. 18.00 odbędzie się Kariera Hansa Memlinga w Brugii – spotkanie w Akademii Sądu Ostatecznego. Gościem prof. Kalecińskiego będzie dr Till-Holger Borchert, dyrektor Muzeów w Brugii, jeden z najważniejszych badaczy twórczości Memlinga. Rozmowa badaczy będzie dotyczyła początków kariery Hansa Memlinga w Brugii i znaczenia wczesnych zamówień dla jego twórczości. Podjęta będzie także kwestia edukacji Memlinga, roli Rogiera van der Weydena w kształtowaniu jego stylu, okoliczności powstania Sądu Ostatecznego i jego specyfiki oraz włoskich zamówień Memlinga.

30 listopada o godz. 17.00 w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku zabrzmi Chorał czasów zarazy – koncert w wykonaniu zespołu Schola Gregoriana Gedanensis. Główne pokrewieństwo muzyki i tryptyku polega na wspólnocie czasów i przestrzeni. Gdy w 1473 roku, na skutek powszechnie znanego i do dziś zdumiewającego splotu okoliczności, Sąd Ostateczny trafił do Gdańska, został umieszczony w najznamienitszej jego świątyni – kościele Mariackim, skupiającym życie duchowe miasta. W tym czasie, pomimo niedawnego zwycięstwa nad Krzyżakami i pozbycia się ich politycznej dominacji, w gdańskich kościołach liturgia nadal była sprawowana w rycie krzyżackim – notula Dominorum Theutonicorum. Spory zbiór ksiąg liturgicznych z tamtych czasów zachował się w zbiorach Biblioteki Mariackiej, w 1912 roku przekazany jako wieczysty depozyt obecnej PAN Bibliotece Gdańskiej. Dzięki tej unikatowej kolekcji manuskryptów, wyróżnionej w ubiegłym roku wpisaniem reprezentującego ją mszału na listę UNESCO Pamięć Świata, możemy zaprezentować słuchaczom chorał gregoriański współczesny dziełu Memlinga, wykonywany we wspólnej dla obu dzieł przestrzeni kościoła Mariackiego.

30 listopada odbędzie się również wernisaż wystawy Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka dewocji osobistej w Niderlandach 1450–1530. Wystawa ze zbiorów polskich. Wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku przedstawia fenomen sztuki religijnej późnego średniowiecza – twórczość powstałą poza liturgią i oficjalnym kultem, bez bezpośredniej kontroli Kościoła, zrodzoną z emocjonalnej potrzeby religijnej więzi. Prezentowane dzieła pochodzą z polskich zbiorów państwowych, kościelnych i prywatnych.

1 grudnia w Hotelu Almond w Gdańsku będzie miało miejsce  I Sympozjum Memlingowskie – Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI w. Przedmiotem sympozjum będzie zarówno dewocyjna twórczość Memlinga, jak i twórców niderlandzkich XV i początku XVI wieku. Obejmie obrazy, ryciny, wczesne książki drukowane, manuskrypty iluminowane, rzeźby, tapiserie, drobne przedmioty dewocyjne.

2 grudnia odbędzie się wernisaż wystawy Nicola Boccini, Sąd Ostateczny. Sąd Ostateczny to ceramiczna instalacja multimedialna wykonana przez Nicolę Bocciniego, włoskiego artystę ceramika, na co dzień mieszkającego i tworzącego w Derucie k. Perugii. Obiekt został zbudowany z porcelanowych komponentów i stanowi medium dla przygotowanych w formie wideo fragmentów Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, a także innych elementów wizualnych wyświetlanych w zaprogramowanych sekwencjach. Artysta skonstruował współczesną wizję sądu ostatecznego, zachowując treść obrazu, jego ikonografię i symbolikę.

Tydzień Memlinga w Roku Memlinga
Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Od 29 listopada do 2 grudnia 2017 roku

Dodaj komentarz