Słowem wstępu o Polskiej Szkole Książki Obrazkowej

W Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku ukazała się publikacja, która wreszcie wypełnia lukę na rynku książek w dziedzinie książki obrazkowej. Prof. Anita Wincencjusz-Patyna i dr Małgorzata Cackowska prezentują dokonania w dziedzinie polskiej książki obrazkowej od lat 50. XX wieku po współczesność.

„Polska Szkoła Książki Obrazkowej” (źródło: materiały prasowe NCK Gdańsk)

„Polska Szkoła Książki Obrazkowej” (źródło: materiały prasowe NCK Gdańsk)

Polska Szkoła Książki Obrazkowej to przewodnik i album w jednym! Publikacja prezentuje dokonania w dziedzinie polskiej książki obrazkowej od lat 50. XX wieku po współczesność. Obok tekstu analitycznego i biogramów artystów, zawiera reprodukcje rozkładówek książek obrazkowych wybranych wybitnych twórców. Wśród omawianych artystów znaleźli się zarówno mistrzowie ilustracji, tacy jak: Józef Wilkoń, Bohdan Butenko, Adam Kilian, Janusz Stanny, jak i artyści młodszego pokolenia: Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Marta Ignerska, Katarzyna Bogucka, Iwona Chmielewska, Jan Bajtlik i wielu innych.

Tytuł publikacji nawiązuje do takich zjawisk jak Polska Szkoła Ilustracji, Polska Szkoła Plakatu czy Polska Szkoła Filmowa, wskazując wprost na równie wysoką rangę artystyczną tego gatunku w polskiej sztuce współczesnej.

Tom wypełni lukę na rynku książek z tej dziedziny, brak bowiem obszernego opracowania tego tematu. Publikacja stanowi jednocześnie staranne dzieło edytorskie, spełni zatem zarówno funkcję informatora i przewodnika po polskiej książce obrazkowej i jej artystach, jak i bogato ilustrowanego albumu. Adresowana jest zarówno do koneserów, miłośników książki obrazkowej i polskiej ilustracji, jak i do osób zajmujących się tą dziedziną zawodowo – badaczy, pedagogów, bibliotekarzy, wydawców.

Książki obrazkowe to takie, w których ilustracje i tekst są tak samo ważne, istnieje równowaga między obrazem i tekstem i one wzajemnie się interpretują. Książka obrazkowa to forma sztuki atrakcyjna dla dzieci i rodziców. Przemawia obrazem i tekstem gwarantując doskonałą zabawę i edukację.

Pomysłodawczyniami publikacji są ekspertki w tej dziedzinie, pasjonatki książek obrazkowych, posiadające własne ogromne zbiory.

Teksty analityczne i biogramy artystów opracowały:

  • prof. Anita Wincencjusz-Patyna – historyk sztuki, prodziekan Wydziału Malarstwa na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowczyni historii i teorii sztuki, historii malarstwa, a także historii i teorii designu, autorka książki Stacja Ilustracja.
  • dr Małgorzata Cackowska – badaczka różnych aspektów książki obrazkowej, jej wielka propagatorka i popularyzatorka, autorka wielu opracowań i wykładów na temat konstrukcji znaczeń w polu książki obrazkowej w jej tradycyjnych i współczesnych odmianach. Twórczyni Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych. Interesuje się i prowadzi badania nad społecznymi i kulturowymi kontekstami edukacji.

Warstwę wizualną publikacji zaprojektowała prof. Grażka Lange, autorka ponad osiemdziesięciu projektów książek, za które otrzymała wiele nagród i wyróżnień: wielokrotnie za Najpiękniejszą Książkę Roku, Książkę Roku IBBY, wpis na Honorową Listę Andersena, nagrodę specjalną PTWK za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki książki, Medal Zasłużonych Kulturze Gloria Artis. Kieruje Pracownią Ilustracji na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prowadzi wykłady, warsztaty i prezentacje polskich książek ilustrowanych.

Pierwsza wersja książki została opracowana na potrzeby wydania w języku angielskim, dla odbiorcy zagranicznego.

Wydana pod tytułem Look! Polish Picturebook!, prezentowana była razem z wystawą książek obrazkowych na Litwie, Łotwie i w Estonii. Prezentacji towarzyszyły wykłady i warsztaty.

Promocja publikacji i spotkanie z jej autorkami odbyło się podczas 12. Bałtyckich Spotkań Ilustratorów, 26 października 2017 roku, w Gdańsku w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Polska Szkoła Książki Obrazkowej
Anita Wincencjusz-Patyna i Małgorzata Cackowska
Promocja: 26 października 2017 roku
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

1 komentarz do artykułu “Słowem wstępu o Polskiej Szkole Książki Obrazkowej”

  1. Pierwszy raz zetknęłam się z pojęciem polskiej szkoły książki obrazkowej. W ogóle wydaje mi się, że pojęcie polska szkoła czegoś tam to w zasadzie tylko takie chwyt marketingowy. Hasło ma za zadanie stworzyć wrażanie, że jakaś konkretna grupa twórców stanowi krajowych liderów w danej dziedzinie, a w rzeczywistości wcale nie musi tak być.

Dodaj komentarz