Piękno poza czasem

Kielecka Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej zaliczana jest do jednej z najznakomitszych w Polsce. Ekspozycja prezentowana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przygotowana została w oparciu o znaczną i co ważne, najcenniejszą część kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach.

Olga Boznańska, „Dziewczynka w czerwonej sukience” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Olga Boznańska, „Dziewczynka w czerwonej sukience” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentować będzie style, jakie obecne były w polskim malarstwie od XVII do połowy XX wieku. Malarstwu towarzyszyć będą wyroby rzemiosła artystycznego: meble, szkło, porcelana, fajans i mniej liczne przykłady złotnictwa, zaaranżowane tak, by choć w podstawowym stopniu przybliżyć klimat poszczególnych epok. Ekspozycji nadany zostanie układ chronologiczny. Otwierać ją będą nowożytne wizerunki z polskich, szlacheckich galerii rodowych z XVII i XVIII wieku, wywodzące się z tradycji rodzimej – tzw. sarmackiej. Dalej zaprezentowana zostanie sztuka epoki stanisławowskiej, malarstwo doby romantyzmu aż po rozwijające się w XIX w, malarstwo pejzażowe i pejzażowo-rodzajowe. Następnie pokazane zostaną dzieła malarzy związanych ze szkołą monachijską, wśród których warto wymienić m.in. J. Chełmońskiego, czy A. Gierymskiego. Licznie prezentowana będzie twórczość Olgi Boznańskiej.

Interesującą grupę stanowić będą młodopolskie, alegoryczno-mitologiczne i symboliczno-patriotyczne kompozycje J. Malczewskiego, czy jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski – S. Wyspiańskiego. Niewątpliwym arcydziełem, które pokażemy na wystawie, jest modernistyczny Portret dziewczynki w czerwonej sukience namalowany w 1897 roku przez Józefa Pankiewicza. Kolejnym nurtem prezentowanym na wystawie, będzie sztuka Art Deco. Dalsza część ekspozycji poświęcona zostanie pierwszym próbom awangardowym w malarstwie polskim. Ekspozycję zakończą m.in. przykłady dzieł kolorystów, kapistów oraz przedstawicieli polskiej awangardy w różnorodnych wydaniach.

Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie
Kuratorki: Joanna Kaczmarczyk, Jolanta Rybkiewicz
Od 29 listopada 2017 roku do 3 lutego 2019 roku
Wernisaż 28 listopada 2017 roku, godz. 17.00
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dodaj komentarz