Neurofizjologia artysty w performance

Neurofizjologia artysty w performance to sesja 7. eksperymentu Fundacji Artystyczno-Badawczej om, która odbędzie się 25 listopada w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu.

Fot. Norbert Trzeciak, performance „Take a lipstick”, wł. artystki, dzięki uprzejmości Anki Leśniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Norbert Trzeciak, performance „Take a lipstick”, wł. artystki, dzięki uprzejmości Anki Leśniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jak podkreślają organizatorzy projektu: „Nowy sposób rejestracji akcji performatywnych jest propozycją, która ma wzbogacić standardowe nagrania bazujące na dokumentacji wideo. W naszych działaniach poszukujemy nowych form zapisu dzieł o charakterze ulotnym. Podczas planowanych sesji eksperymentu z udziałem 18 artystów będziemy wykorzystywać następujące rodzaje zapisu: audio na setkę, pomiaru natężenia dźwięku, monitorowania i rejestracji danych dotyczących aktywności mózgu twórcy (EEG), a także innych czynności fizjologicznych, takich jak: temperatura ciała, reakcja skórno-galwaniczna (GSR), fotografia mikroskopowa skóry artysty przed akcją i po jej zrealizowaniu, a także częstotliwość oddechów, praca serca (EKG), jak również monitorowania energii (temperatury) wewnętrznej organizmu artysty.

Dobór narzędzi rejestrujących wystąpienie artystyczne zależeć będzie od scenariusza akcji i sugestii autora performance. W efekcie tych działań powstanie unikatowa baza danych w której znajdą się informacje na temat emocji i reakcji ciała performera. Tego rodzaju zbiór informacji będzie doskonałym uzupełnieniem dokumentacji wykorzystującej obraz jako główne medium. W sytuacji powodzenia eksperymentu jego finalnym efektem będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych i neurobiologii metoda dokumentowania przebiegu performance. Zostaną również opracowane procedury postępowania przy zastosowaniu narzędzi laboratoryjnych w warunkach pełnej aktywności artysty podczas akcji. Metoda ta ma na celu poszerzenie kognicji odbiorcy poprzez dokumentację o wielonarzędziowej formie zapisu tego typu działań artystycznych. Ideacja dzieła stanowić ma tutaj formę jego archiwizacji i konserwacji. W Galerii Sztuki Wozownia realizowana będzie ostatnia sesja z siedmiu planowanych”.

Neurofizjologia artysty w performance.
7. sesja eksperymentu Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze
Performance: Aleksandra Sojak-Borodo, Palec Boży; Michał Kowalski, Concinnitas; Anka Leśniak, Weź szminkę
25 listopada 2017 roku, godz. 17.00
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz