Žarko Aleksić w Katowicach

Wizyta Žarko Aleksića organizowana jest przez Minus1.artspace we współpracy z Fundacją Oneiron, zarządzającą spuścizną po Andrzeju Urbanowiczu oraz katowicką Galerią Sztuki Współczesnej BWA.

Žarko Aleksić  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Žarko Aleksić (źródło: materiały prasowe organizatora)

23 listopada, godz. 19.00: Wyobrażenie o jajeczkującej zebrze rozwiązującej równania różniczkowe podczas jazdy na grzbiecie nosorożca. Czy ważnym dla wyobrażenia przedmiotu jest jego nazwa? – prezentacja ostatnich trzech lat twórczości Aleksića skupiającej się na wątkach neuronauki i kognitywistyki. Spotkanie będzie miało formę krótkiej prelekcji artysty na temat swoich działań oraz dyskusji o podejmowanych przez niego zagadnieniach.  Miejsce spotkania: Pracownia Andrzeja Urbanowicza, ul. Piastowska 1/7 w Katowicach.

24 listopada, godz. 15.00: Wyobrażenie o jajeczkującej zebrze rozwiązującej równania różniczkowe podczas jazdy na grzbiecie nosorożca. Czy ważnym dla wyobrażenia przedmiotu jest jego nazwa? – wydarzenie będzie powtórzeniem tematycznym spotkania z Piastowskiej. Jednak jak to przy takich okazjach bywa, na pewno pojawią się nieco inne wątki i zapewne dyskusja pójdzie w nieco innym kierunku niż w dzień poprzedni. Dlatego organizatorzy zapraszają tych, którzy czują niedosyt po pierwszej dyskusji. Miejsce spotkania: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.Wyobrażenie o jajeczkującej zebrze rozwiązującej równania różniczkowe podczas jazdy na grzbiecie nosorożca. Czy ważnym dla wyobrażenia przedmiotu jest jego nazwa.

25 listopada, godz. 19.00: Edukacja-Formacja – wystawa dotycząca zjawiska współczesnej wiedzy, komentowanego i obnażanego przez artystę. Praca Edukacja-Formacja będzie mieć charakter instalacji zbudowanej z tekstów naukowych, książek, wydruków i zapisów, a także projekcji wideo. Całość będzie stanowić wzajemnie uzupełniającą się strukturę, która nawiąże do funkcjonowania ludzkiej świadomości. Miejsce wystawy: Minus1.artspace, Rondo im. gen. J. Ziętka w Katowicach.

Wiedza i nauka stały się dominującym ideologicznym aparatem indoktrynacji, a tym samym przedmiotem wielu krytycznych recenzji, a także tematem tegorocznej documenta 14. W pracy Edukacja-Formacja przedstawiam bibliotekę składającą się z książek, tekstów, archiwów, które wpłynęły na internalizację wiedzy, a ta poprzez neuroplastyczność była przechowywana w ścieżkach neuronalnych, synapsach i dosłownie uformowała fizyczne struktury w mózgu.

Produkty technologii informacyjnych oraz całe spektrum wiedzy instytucjonalnej stały się dominującym produktem niedawno rozwiniętego kapitalizmu, kapitalizmu kognitywnego. Badam te fizyczne struktury, które pojawiają się w naszych mózgach, podczas gdy jesteśmy narażeni na powtarzające się i warunkujące procesy uczenia się i wiedzy – pisze o wystawie Žarko Aleksić.

Žarko Aleksić – artysta, filozof, kurator sztuki. Bada zależności pomiędzy sztuką i wiedzą. Pochodzi z miejscowości Knjaževac w Serbii, mieszka i pracuje w Wiedniu. Asystent w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2007 – 2012 studiował filozofię na Uniwersytecie Belgradzkim. Założyciel nieformalnej grupy artystycznej Umetnik.

Žarko Aleksić  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Žarko Aleksić (źródło: materiały prasowe organizatora)

Žarko Aleksić  w Katowicach:

Spotkanie Wyobrażenie o jajeczkującej zebrze rozwiązującej równania różniczkowe podczas jazdy na grzbiecie nosorożca. Czy ważnym dla wyobrażenia przedmiotu jest jego nazwa?
23 i 24 listopada 2017 roku
Pracownia Andrzeja Urbanowicza w Katowicach, BWA w Katowicach

Wystawa Edukacja-Formacja
Wernisaż: 25 listopada 2017 roku, godz. 19.00
Minus1.artspace w Katowicach

Dodaj komentarz