• 2017-11-21

Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert

Wystawa zaprezentuje twórczość Bohdana Lacherta – jednego z najwybitniejszych polskich architektów awangardowych, współtwórcy grupy modernistów Praesens, partnera Józefa Szanajcy w spółce architektonicznej Lachert & Szanajca – najlepiej rozpoznawalnego duetu w historii architektury nowoczesnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Bohdan Lachert i Józef Szanajca, projekt pawilonu budownictwa na Powszechną Wystawę Krajową, 1928, Muzeum Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bohdan Lachert i Józef Szanajca, projekt pawilonu budownictwa na Powszechną Wystawę Krajową, 1928, Muzeum Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa będzie próbą jak najszerszego ukazania wielowątkowych dokonań artystycznych Bohdana Lacherta. Wykorzystanie nieznanych dotychczas projektów, koncepcji i opracowań studialnych pozwoli na zaprezentowanie nie tylko jego dorobku z okresu międzywojennego, lecz także twórczości powojennej, która – za wyjątkiem osiedla Muranów Południowy – jest znacznie mniej znana. Lachert przez całe życie, także po śmierci Szanajcy w 1939 roku i zmianie warunków pracy po zakończeniu wojny, pozostawał wierny artystycznym założeniom awangardowego tandemu. Spojrzenie na jego twórczość bez zwyczajowego rozdzielania jej na okresy przed- i powojenny ukazuje artystę konsekwentnie realizującego idee modernizmu. Jako tytułowy awers twórczości Bohdana Lacherta zostanie zaprezentowany jego dom własny, zrealizowany w 1928 roku przy ulicy Katowickiej 9 w Warszawie. Rewersem stanie się natomiast zaprojektowany już po wojnie i nigdy niezrealizowany studialny dom atrialny.

Więcej o wystawie Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert przeczytacie w naszym serwisie Wydarzenia O.pl.

Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert – wystawa
Kurator: Katarzyna Uchowicz, Instytut Sztuki PAN
Wernisaż: 23 listopada 2017 roku
Od 24 listopada 2017 roku do 2 kwietnia 2018 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz