Nierozłączność – wystawa

Już 28 listopada odbędzie się wernisaż wystawy w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Nierozłączność to wystawa w przestrzeni wirtualnej, artystki Agaty Przyżyckiej, malarki i fotografki, finalistki ogólnopolskich konkursów malarskich (Ogólnopolski Konkurs Malarski AleSztuka2! – Gdańsk w roku 2016, VI Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew we Wrocławiu także w roku 2016). Jej prace wystawiane były na licznych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych.

Wystawa „Nierozłączność” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Nierozłączność” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Nierozłączność ma charakter eksperymentalny. Prezentowane będzie malarstwo i fotografia, które dzięki manipulacjom cyfrowym nabierają nowego kształtu. Widzialny efekt znajdować się będzie wyłącznie w przestrzeni cyfrowej, zaś wystawa jest niejako zaproszeniem do obserwacji projektu, który dostępny będzie wyłącznie jako platforma internetowa. Gest ten ma pokazać, że w dobie digitalizacji wszystkich mediów również formy tradycyjne, takie jak: malarstwo olejne i fotografia mogą odnaleźć punkt styczny z nowoczesną technologią i stworzyć jakościowy naddatek w punkcie ich przecięcia. Artystka, której prace prezentujemy, wykonuje śmiałe i swobodne interpretacje. Posługuje się terminami: malarstwo i fotografia, niemniej w swojej działalności łączy oba te media. Proponuje bieżący postmedialny sposób patrzenia na obie formy. Scala wrażliwości postrzegania, odchodzi od dotychczasowych, sztywnych ram postrzegania pracy malarskiej przy użyciu fotografii, burzy hierarchię. Tworzy uniwersalny język niosący nowe konteksty i możliwości. Tytuł wystawy odnosi się naszym zdaniem do niemożliwej próby dzielenia przestrzeni widzialnej na poszczególne elementy. Całościowe potraktowanie sumy niezliczonej ilości reprezentacji wizualnych umożliwia odnalezienie się we współczesnej ikonosferze.

Agata Przyżycka – Urodzona 1992 roku w Toruniu. W 2011 roku rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Po ukończeniu pierwszego roku kontynuowała naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem prace dyplomową w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Finalistka ogólnopolskich konkursów malarskich.

Nierozłączność, Agata Przyżycka
28 listopada 2017 roku
Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

Dodaj komentarz