Docenieni za Innowacje w Architekturze

16 listopada ogłoszono wyniki konkursu Innowacje w Architekturze 2017. Gala wręczenia nagród stanowiła podsumowanie całorocznej inicjatywy, mającej na celu promocję nowatorskich idei i śmiałych wizji, które zmieniają oblicze polskiej architektury. Galę Innowacji w Architekturze uświetnił wykład holenderskiej architektki Caroline Bos, która mówiła o tym, Dlaczego innowacyjność jest ważna?.

Innowacje w Architekturze – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Innowacje w Architekturze – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs Innowacje w Architekturze 2017 adresowany był do architektów i biur projektowych, stosujących w swojej pracy odważne i nowatorskie rozwiązania. Nadesłano 252 zgłoszenia: 204 w kategorii Innowacyjne Projekty / Realizacje oraz 48 w kategorii Innowacyjna Pracownia. Na pierwszym etapie prace oceniał Komitet Innowacyjności, w którego skład wchodzą reprezentanci 25 polskich uczelni architektonicznych. Prace finałowe oceniało jury, w którym zasiadali: Robert Konieczny (przewodniczący), Piotr Kuczia, Marlena Happach, Radosław Stach i Ewa P. Porębska, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”.

Nagrodę w kategorii Innowacyjny Projekt / Realizacja otrzymała Nawa zrealizowana przez biuro Zieta Prozessdesign. To praca stworzona w ramach autorskiej technologii stabilizacji membran blaszanych FiDU z zastosowaniem deformacji ciśnieniem wewnętrznym. Jury doceniło, iż jest to kolejny z szeregu projektów Zieta Prozessdesign, świadczący o konsekwentnie rozwijanej drodze twórczej, która opiera się na innowacji technologicznej, wykraczającej charakterem daleko poza obszar Polski i umożliwiającej zatarcie granic między przemysłem, designem, sztuką oraz architekturą – także w ramach procesu projektowego i produkcji.

Nagrody w kategorii Innowacyjna Pracownia nie przyznano. W opinii jury innowacyjność w architekturze oznacza absolutne nowatorstwo, pionierstwo i oryginalność. Nie można mówić o innowacyjności lokalnej. Jury dostrzega ogromny potencjał polskich pracowni, biorących udział w konkursie, jednak bez wskazania przykładu biura, które mogłoby stanowić punkt odniesienia w rozumieniu globalnym.

„Nawa”, proj. Oskar Zięta (źródło: materiały prasowe)

„Nawa”, proj. Oskar Zięta (źródło: materiały prasowe)

Tytułem Innowacyjna Pracownia wyróżniono  trzy pracownie:

Maćków Pracownia Projektowa została doceniona za wypełnianie roli nauczyciela oraz menadżera zmieniającego świadomość społeczną, a także za konsekwencję i zaangażowanie w testowaniu i implementowaniu na grunt polski idei, będących częścią dyskursu w architekturze światowej.

W Pracowni Macieja Siudy jury wskazało z uznaniem umiejętność biura do włączania w proces projektowy przedstawicieli innych dziedzin i czerpania z wiedzy społeczników, psychologów, socjologów, ekonomistów, humanistów. Fragmentem tożsamości pracowni jest prowadzenie szerokiej współpracy międzynarodowej nad projektami o różnorodnej skali i funkcji.

Biuro Zieta Prozessdesign otrzymało wyróżnienie za wykorzystywanie współczesnych technologii projektowych, badanie procesów technologicznych i ich implementację w środowisko generatywnego i parametrycznego projektowania, a także interdyscyplinarną współpracę, umożliwiającą przeprowadzenie całego procesu projektowego – od idei do realizacji.

Gala Innowacji w Architekturze odbyła się 16 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Innowacje w Architekturze
Ogłoszenie wyników: 16 listopada 2017 roku
Warszawa

Dodaj komentarz