Hubert Bilewicz o projektowaniu i sztuce II RP

25 listopada w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się wykład Huberta Bilewicza pt. Ład rzeczy: projektowanie i sztuka stosowana II Rzeczypospolitej.

fot. P. Mazur (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

fot. P. Mazur (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

Przed stuleciem polska sztuka stosowana u zarania niepodległości, stała się jednym z wehikułów budowania narodowej tożsamości wizualnej. Przedmioty, projekty graficzne, pawilony wystawowe czy projektowane wnętrza, miały być nośnikami polskości oraz emblematami państwowej suwerenności. Styl narodowy lansowany jako styl państwowy II Rzeczypospolitej stanął w opozycji do usiłowań awangardy projektowej, preferującej internacjonalny język modernistycznych form. O tej artystycznej oraz ideowej polemice w dziedzinie projektowania będzie mowa na wykładzie.

Hubert Bilewicz, który wygłosi wykład na ten temat, jest historykiem sztuki i nauczycielem akademickim, adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowcą w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku. Zajmuje się historią architektury wnętrz i dizajnu w XX wieku.

fot. P. Mazur (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

fot. P. Mazur (źródło: materiały prasowe MCK w Krakowie)

Wydarzenie odbywa się w ramach programu towarzyszącego wystawie Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm oraz Krakowskim Spotkaniom z Dizajnem Zaprojektowani.

Ład rzeczy: projektowanie i sztuka stosowana II Rzeczypospolitej
25 listopada o godzinie 17.00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz