Konkurs na projekt osiedla mieszkaniowego Ursynów

Do 30 listopada można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na projekt osiedla mieszkaniowego na warszawskim Ursynowie. Organizatorem konkursu jest BGK Nieruchomości.

Zaprojektuj osiedle na Ursynowie! (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zaprojektuj osiedle na Ursynowie! (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistycznej dla blisko 15-hektarowej działki, położonej przy ulicy Karczunkowskiej w Warszawie. Układ urbanistyczny przestrzeni ma przewidywać dostęp do infrastruktury społecznej, takiej jak żłobek, przedszkole, publiczna szkoła podstawowa, a także przychodnia lekarska i miejsca lokalnej aktywności. Projektanci wykonają również koncepcję architektoniczną dla wybranego fragmentu osiedla.

Konkurs jest międzynarodowy, jednoetapowy i zamknięty. Do 30 listopada należy zgłosić udział poprzez formularz na stronie internetowej BGK Nieruchomości, a także złożyć ideowe szkice urbanistyczne wraz z portfolio i credo – rozumianym jako zapis pomysłów i poglądów dotyczących kształtowania osiedli i niskobudżetowych mieszkań na wynajem.

Na podstawie przesłanych materiałów zostanie dokonana preselekcja. Do uczestnictwa w konkursie zaproszonych zostanie od czterech do ośmiu pracowni urbanistyczno-architektonicznych. Prace architektów będzie oceniał sąd konkursowy złożony z uznanych architektów, reprezentantów urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i przedstawicieli BGK Nieruchomości S.A.

W konkursie przewidziano 3 nagrody o łącznej wysokości 50 tys. zł. Ponadto każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia konkursowego.

Nagrodzone projekty mają stanowić wytyczne dla przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru. Wybrany do realizacji projekt będzie wykonywany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika konkursu. Każdy z uczestników może również otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 marca 2018 roku. Regulamin konkurs jest dostępny jest na stronie internetowej BGK Nieruchomości.

Konkurs na projekt osiedla mieszkaniowego na warszawskim Ursynowie
Zgłoszenia: do 30 listopada 2017 roku
Ogłoszenie wyników: 12 marca 2018 roku
BGK Nieruchomości, Warszawa

Dodaj komentarz