Przedmiot – Przestrzeń – Miasto. O sztuce i architekturze współczesnej

Od października do grudnia Galeria Henryk zaprasza na warsztaty o sztuce i architekturze współczesnej z cyklu Przedmiot – Przestrzeń – Miasto.

Przedmiot – Przestrzeń – Miasto. O współczesnej sztuce i architekturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przedmiot – Przestrzeń – Miasto. O współczesnej sztuce i architekturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Przedmiot – Przestrzeń – Miasto to cykl bezpłatnych warsztatów skupionych wokół zjawisk sztuki i architektury współczesnej, wpisanych w tkankę miasta Kraków. Kilkumiesięczny program został zbudowany wokół trzech tytułowych modułów tematycznych.

Proponowany projekt skierowany będzie do trzech grup wiekowych: od 7 do 12 lat, od 12 do 15 lat oraz dorosłych. Formuła i sposób realizacji poszczególnych zadań zostaną dostosowane do wieku odbiorców oraz poruszanej tematyki. Celem projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy odbiorców w zakresie sztuki i architektury współczesnej, poprzez zastosowanie właściwych narzędzi edukacyjno-poznawczych. Uczestnicy wezmą także udział w działaniach plastycznych.

Słowem-kluczem do pierwszego modułu jest sztuka rozumiana jako przedmiot. Wiąże się to przede wszystkim z powrotem
do rzemiosła, kategorią warsztatu i przedmiotu. Właśnie w tym kontekście uczestników będą interesowały pytania, jakie stawia obecnie sztuka współczesna – jej formy i nowe ujęcia. Będą obserwować zmiany, jakie dokonały się sztukach plastycznych.

Organizatorzy wierzą, że istnieje potrzeba ciągłego redefiniowania pojęcia dzieła sztuki, relacji artysta-dzieło-odbiorca, stworzenia nowego języka, którym można mówić o sztuce. Czy w ogóle jest to możliwe?

W odpowiedzi na te pytania proponują cykl warsztatowy z zakresu edukacji artystycznej przeznaczony dla każdej z grup wiekowych. Tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych ze znaczeniem takich pojęć jak: rzeźba, obiekt, malarstwo, rysunek, fotografia, kolaż, grafika w odniesieniu zarówno do sztuki współczesnej, jak i zasobów kulturowych miasta Krakowa.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Henryk Fundacja na Facebook’u.

Cykl warsztatów Przedmiot – Przestrzeń – Miasto
Od października do grudnia 2017 roku
Henryk Gallery, Kraków

Dodaj komentarz