• 2017-11-10

Jan Peszek na scenie Szwalni

Jan Peszek na scenie Teatru Szwalnia zaprezentuje legendarny monodram Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Schaeffera. Pokaz odbędzie się 1 grudnia.

Jan Peszek, „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Peszek, „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kompozycja spektaklu ma charakter wykładu na temat socjologicznych problemów nowej muzyki. Autor ilustruje na wielu przykładach niedomogi, niedostatki i fałsze, jakie wynikają ze społecznego, komercjalnego, nieautentycznego już uprawiania sztuki. Pasja z jaką Schaeffer mówi o sztuce i życiu udziela się publiczności. Przez prawie 40 lat grania na deskach wielu teatrów na całym świecie jest to spektakl kompletny, przemyślany i wciąż wzbudzający emocje, będący dla widza wielką przygodą poznawczą i intelektualną.

Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego powstał w 1963 roku w ciągu kilku dni, ale przez długie lata nie był wykonywany, co zresztą kompozytor jakby przewidział nadając mu charakterystyczne dopełnienie. (…) Pisząc Scenariusz i dopełniając go elementami dramaturgicznymi Schaeffer od razu myślał o wykonawcy; był nim Jan Peszek. Kompozytor pilnie obserwował aktora i „układał” mu rolę niejako na przyszłość. Prawykonanie Scenariusza odbyło się dopiero po latach, gdy Peszek stał się aktorem innego już typu, w pełni odpowiedzialnym za sceniczny, słowny i interpretatorski kształt powierzonego mu dzieła. W osobie Jana Peszka Scenariusz znalazł interpretatora jedynego i najwłaściwszego. Pasja, z jaką Schaeffer mówi o życiu i sztuce udziela się publiczności. Scenariusz miał zawsze powodzenie, jest to dla audytorium wielka przygoda poznawcza i intelektualna. — Jadwiga Hodor

Jan Peszek, Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego
1 grudnia 2017 roku, godz. 19.00
Teatr Szwalnia, Łódź

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR