Odwracanie wzroku

Problematyka konferencji naukowej Odwracanie wzroku. Potrzeba widzialności i fotografia, podobnie jak podczas jej dwóch poprzednich edycji, będzie dotyczyć zagadnień związanych z kwestią spojrzenia wymykającego się reżimom wizualnym.

„Odwracanie wzroku” (źródło: materiały prasowe)

„Odwracanie wzroku” (źródło: materiały prasowe)

Tytułowe „odwracanie wzroku” można w tym kontekście rozumieć dwojako. Po pierwsze w formie niechęci do patrzenia, spowodowaną rożnego rodzaju czynnikami – odrazą, szacunkiem czy obojętnością. Po drugie jako swoiste przywracanie spojrzenia wyrugowanego na marginesy widzialności. Osią konferencji stanie się analiza możliwości wizualnych i znaczeniowych przesunięć w obszarze fotografii w jej artystycznym oraz praktycznym wymiarze.

Biorąc pod uwagę demokratyczny i masowy charakter fotograficznego medium, istotne okaże się postawienie pytania o to, co właściwie obecnie funkcjonuje jako reżimy wizualne oraz praktyki hierarchizujące. Jakie zdjęcia mogą wzbudzać niechęć czy sprzeciw, według jakich kryteriów się to odbywa, a także kto właściwie owe kryteria wytwarza. Z drugiej strony prelegenci będą mieli okazję przyjrzeć się również problemowi przełamywania dominujących formuł wizualności. W jaki sposób wytwarzane są alternatywne sposoby patrzenia oraz reprezentacji czy wreszcie procesowi zastępowania poprzedniego porządku wizualnego przez nowe zjawiska.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji nie będą dotyczyły jedynie obrazów fotograficznych, ale również wszystkich aspektów i czynności, które je poprzedzają oraz tego, jak stają się widzialne w obszarze społecznym. W związku z tym podejmowana problematyka będzie krążyć nie tylko wokół kwestii estetycznych, etycznych czy politycznych fotografii. Odwracanie wzroku zostanie ujęte także w kontekście socjologii wizualnej, a więc analizy praktyk społecznych związanych z produkcja ikonosfery, jej regulacją oraz recepcją. Dyskurs spojrzenia w tym kontekście może wiązać się z takimi aspektami jak sam wybór warsztatu fotograficznego czy decyzja o symbolicznym geście fotografowania oraz zdjęcia traktowane jako obrazy, ale również jako przedmioty materialne oraz użytkowe.

Konferencja ma na celu nie tylko pogłębienie analizy problematyki wizualności. Przede wszystkim będzie próbą odpowiedzi na pytanie czy współcześnie fotografia, wraz z całym jej systemem hierarchizacji oraz klasyfikacji, rzeczywiście pozwala powiedzieć coś nowego oraz istotnego na temat sposobów konstruowania i dekonstruowania porządków, w których jest ulokowana, a tym samym możliwości ich przekraczania.

Konferencja Odwracanie wzroku. Potrzeba widzialności i fotografia
Organizatorzy: Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
Współpraca: Muzeum Fotografii w Krakowie
Od 7 do 8 listopada 2017 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz