• 2017-11-02

Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt

Od 17 listopada 2017 roku do 14 stycznia 2018 roku w galerii Design BWA we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę o nieatropocentrycznym projektowaniu Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt.

Malgorzata Gurowska – symbol wystawy „Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Malgorzata Gurowska – symbol wystawy „Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projektowanie zorientowane na człowieka (human-centred design) to jedno z najpopularniejszych haseł ostatnich lat wśród projektantów i firm. Jednak jeśli się nad tym zastanowimy, okaże się, że dizajn zawsze był nastawiony na człowieka, a – przynajmniej w kulturze zachodniej – homo sapiens stanowił miarę wszelkich rzeczy, co świetnie ilustruje słynny rysunek witruwiańskiego mężczyzny stworzony przez Leonarda da Vinci. Co by się stało, gdybyśmy zakwestionowali to hasło? Czy możemy w ogóle pomyśleć o projektowaniu, którego podmiotami byliby nie-ludzie: rośliny i zwierzęta? W jaki sposób taki dizajn byłby w stanie przebudować istniejące relacje między ludzkimi a nie-ludzkimi zwierzętami oraz innymi żyjącymi organizmami?

Celem wystawy Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt jest zastanowienie się nad możliwością stworzenia wspólnoty ludzko-nie-ludzkiej, która byłaby mediowana za pomocą przedmiotów materialnych. Kuratorki wystawy, Monika Rosińska i Agata Szydłowska, będą poszukiwały rozwiązań, które traktują zwierzęta i rośliny jako pełnoprawne podmioty procesów projektowych, z uwzględnieniem ich potrzeb i praw.

Jednocześnie z krajobrazu nie znika człowiek, który – strącony z piedestału uprzywilejowanego gatunku – wchodzi w skomplikowane, oparte zarówno na kohabitacji, jak i konkurencji, relacje z innymi zwierzętami oraz organizmami żywymi. Stąd tytułowe nawiązanie do koncepcji „zoopolis” Sue Donaldson i Willa Kymlicki, która uwzględnia nadanie zwierzętom obywatelstwa. W tytule wystawy „zoo” jest jednak zastąpione przez „zoe”, „nagie życie”, witalność, która jest wspólna wszystkim żyjącym stworzeniom. Tym samym wystawa będzie starała się spojrzeć na projektowanie z radykalnej perspektywy nieantropocentrycznej.

Główną część wystawy będą stanowiły prace zrealizowane we współpracy z zaproszonymi projektantami i artystami, które w sposób krytyczny interpretują wybrane zagadnienia, takie jak hierarchia gatunków, zwierzęta towarzyszące, czy (nie)ludzka skala w architekturze i urbanistyce. Integralną częścią projektu będzie publikacja, która ukaże się w 2018 roku.

W wystawie wzięli udział: Fontarte, Małgorzata Gurowska, Karolina Kotowska i Łukasz Kowalski, Kwiaciarnia Grafiki, Bartosz Mucha, Nenukko, Alicja Patanowska, Maciej Siuda, Michał Szota. Ekspozycję zaprojektował zespół Pigalopus, a za identyfikację wizualną odpowiada Małgorzata Gurowska.

Wystawa jest współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2016–2019 oraz jest częścią projektu pod tytułem Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej, którego kierownikiem jest dr hab. Magdalena Środa (Wydział Filozofii i Socjologii UW).

Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt
Wystawa o nieatropocentrycznym projektowaniu
Od 17 listopada 2017 roku do 14 stycznia 2018 roku
Wernisaż: 17 listopada, godz. 19.00
Galeria Dizajn BWA, Wrocław

 

Dodaj komentarz