Robert K. Huber gościem cyklu Elementy Architektury

6 listopada Goethe-Institut w Krakowie i Instytut Architektury zapraszają na spotkanie z Robertem K. Huberem ze studia architektonicznego zukunftsgeraeusche w ramach cyklu spotkań poświęconych architekturze pod tytułem Elementy architektury. Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Elementy architektury – Nowoczesny ponowny użytek: materiał, przesłanie, wartości (źródło: materiały prasowe organizatora)

Elementy architektury – Nowoczesny ponowny użytek: materiał, przesłanie, wartości (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem wykładu będzie Nowoczesny ponowny użytek: materiał, przesłanie, wartości (Modern reuse. Material, Message, Values). Podejmie on podstawowe kwestie dotyczące relacji między rzeczami i wartościami w wybranych projektach bauhaus re-use i projektowej trylogii zatytułowanej Wydajność betonu (A Concrete Performance).

Modernizm i nowoczesne budynki tworzą niezwykły zestaw dziedzictwa i „resztek”. Powojenny modernizm, który rozpoczyna się boomem budowlanym z lat 50., już w latach 70. przeszedł w fazę przebudowy istniejącej tkanki miejskiej. Od ponad pół wieku możemy więc mówić o „przebudowie przebudowy”. Przekształcenia związane z odnową i dekonstrukcją były podstawowymi ideami modernistów, ale początkowo nie występowały się w sposób ciągły i równoległy do budowania, co z kolei stało się nieodzowną cechą nowoczesnego budownictwa.

Interpretacja tego szczególnego dziedzictwa jest niezwykle ważna w kontekście przemiany ze społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo oparte na wiedzy. Taki rozwój opiera się na ponownym wykorzystaniu i powszechnej świadomości znaczenia recyklingu oraz obecności struktur pozwalających na alternatywne metody produkcji i tworzenia wartości. Wymaga to refleksji i nowej definicji relacji rzeczy i wartości, nowych metod pracy i redefinicji łańcuchów wartości dodanej, które można określić nie tylko przez kulturowe wymiary znaczenia i wartościowanie. Z tego powodu dziedzictwo modernizmu, wchodzące w jego skład budynki, struktury oraz ich fragmenty, mogą stanowić znaczącą „przeszkodę” w rozwoju, w tym samym czasie będąc także ikonograficznymi spoliami transformacji i znakiem zwrotu ku innemu podejściu do środowiska zbudowanego.

Robert K. Huber jest architektem i urbanistą, partnerem w biurze zukunftsgeraeusche GbR (zkg). Studiował w Monachium i Berlinie oraz w Szanghaju w ramach stypendium DAAD. Za pracę dyplomową otrzymał nagrodę Uniwersytetu w Monachium. Od tego czasu zrealizował liczne projekty w zakresie architektury, rozwoju miast i kultury budowania. Szczególną uwagę poświęcił kwestiom budownictwa zrównoważonego i eksperymentalnego, gospodarki okrężnej (ang. Circular economy), recyklingu oraz ponownego użytku, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD), Bauhausu i dziedzictwa modernizmu. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie (TUB) realizując projekty badawcze i edukacyjne oraz cykle dyskusji i wydarzeń ze wsparciem instytucji publicznych – ministerstw oraz Federalnej Fundacji Środowiska (DBU). Wykładał na Hochschule München, Uniwersytecie Sztuki w Berlinie (UdK), brał udział w projektach edukacyjnych prowadzonych we współpracy z TU Berlin. Jako niezależny dziennikarz pracował, m.in. dla czasopisma Detail. Członek Deutscher Werkbund, Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Konwentu Kultury Budowlanej, Board of the Competence for Major Housing Estates, oraz jako współwłaściciel zukunftsgeraeusche jest partnerem sieci White City.

zukunftsgeraeusche GbR (zkg) z siedzibami w Berlinie i Monachium, jest biurem i interdyscyplinarną platformą badawczą realizującą projekty z dziedziny architektury, urbanistyki i inżynierii, kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) i kultury budowlanej. Obecnymi partnerami zukunftsgeraeusche są Robert K. Huber (partner zarządzający) i Peter Winter. Ich działalność obejmuje zarówno eksperymenty budowlane, architektoniczne i urbanistyczne, interwencje artystyczne i performanse, jak i wykłady, ekspozycje i panele dyskusyjne.

Cykl wykładów Elementy Architektury
Instytut Architektury i Goethe-Institut, Kraków
Wykład Roberta K. Hubera Nowoczesny ponowny użytek: materiał, przesłanie, wartości
6 listopada 2017 roku, godz. 18.00
Goethe-Institut, Kraków

Dodaj komentarz