Agnieszka Partridge ukazuje potęgę ornamentu

Książka Agnieszki Partridge Potęga ornamentu. Europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 18401939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa jest obszernym studium z dziedziny historii techniki przełomu XIX i XX wieku.

Agnieszka Partridge „Potęga  ornamentu” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Agnieszka Partridge „Potęga ornamentu” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Epoka przemysłowa, industrialna w zasadzie bezpowrotnie przeminęła. Jej pozostałości zaledwie kilkanaście lat temu nosiły cechy zaledwie pamiątek Dziś uznawane są za dzieła sztuki.

Przedmiotowa monografia na temat europejskiej ceramiki artystycznej ma nie tylko taki właśnie charakter, ale stanowi również przekrój zagadnień ilustrujących niebagatelny fragment socjo-kulturowego dziedzictwa przełomu stuleci. Odcisnęły one piętno na sztuce użytkowej, która obecnie jest przedmiotem licznych badań i studiów nad mariażem między ówczesną techniką i sztuką zdobniczą. Tworzyły wspólny i niepowtarzalny krajobraz epoki, a jego emanacją było budownictwo i architektura owych czasów, kreowana przez osobliwy etos i estetykę „czasu przeszłego dokonanego”.

Praca Agnieszki Partridge nie jest dziełem mającym charakter studium konserwatorskiego, ale pozostaje cennym źródłem dla konserwatorów i specjalistów w zakresie rewaloryzacji czy restauracji, a zwłaszcza zachowania detalu architektonicznego w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Autorka zebrała bezcenną miejscami dokumentację w przedmiocie zachowania i ochrony detalu architektonicznego, przywołując, czasem cudem ocalałe, fragmenty wystroju takiego właśnie budownictwa.

Książka Potęga ornamentu. Europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 18401939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa stanowi tym samym przyczynek do dziejów cywilizacji przemysłowej i jej ówczesnej kultury artystycznej.

Agnieszka Partridge Potęga ornamentu. Europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 18401939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa
Premiera: 27 października 2017
Wydawnictwo Universitas

Dodaj komentarz