Przestrzeń intymna w Krakowie

Projekt Przestrzeń intymna jest poświęcony formom jakie przybiera intymność. Głównym obszarem rozważań jest wystawa, na którą składa się ponad dziesięć prac współczesnych twórców sztuk wizualnych z zakresu rzeźby, grafiki, fotografii, instalacji i form video. Zarysowane w niej wątki rozwijane będą w ramach programu dyskusji, wykładów i oprowadzań.

Agata Przyżycka, „Wrażliwości widzenia”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agata Przyżycka, „Wrażliwości widzenia”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kluczem do Przestrzeni intymnej użytym w projekcie jest kategoria doświadczenia – cielesnego, psychicznego lub duchowego. Jak zobrazować można takie doświadczenie? Czy jest osadzone we wnętrzu czy na zewnątrz osoby? Jak ustalić granicę tego, co intymne? Przestrzeń intymna to przestrzeń własna: cielesna lub wyobrażeniowa. Przestrzeń, w której dokonuje się rozebrane prawdą spotkanie lub przeciwnie – to miejsce izolacji, wyobcowania i oddalenia.

Artyści odwołują się do powierzchni ciała, skóry, przestrzeni zewnętrza i wnętrza, otwartej i zamkniętej, cielesnej lub duchowej. Widoki te są intymne, namacalne lub czysto iluzoryczne, skryte, ale dzielone i obnażane przed widzem. Widz odczuje konflikt pomiędzy uporczywym zamykaniem oczu ze strachu przed „szczeliną istnienia” a perwersyjnym przyglądaniem się niecodziennemu widokowi. Prace stworzone przez artystów zapraszają do odbioru i penetracji wytworzonych przestrzeni z perspektywy obserwatora lub uczestnika. Punkty widzenia są dwojakie: z jednej strony zewnętrzne, pokazujące przemiany intymności we współczesnym świecie, jak i wewnętrzne: osobiste pejzaże indywidualnych przeżyć.

Do udziału zostali zaproszeni twórcy różnych środowisk. Intymności będzie można więc przyglądać się z różnych, indywidualnych perspektyw: Iwona Demko, Zuzanna Dolega, Mateusz Grymek, Joanna Graniczkowska, Natalia Rybka, Karolina Kardas, Keymo, Marta Koniarska, Magdalena Mellin, Jakub Mach,Ewa Pasternak-Kapera, Aga Piasecka, Agata Przyżycka, OlaTubielewicz, Monika Wińczyk, Basia Nawrocka, Bartosz Zaskórski.

Keymo  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Keymo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Program towarzyszący wystawie:

  • 27 października, godz. 19.30: Wernisaż + performance Mellin/Wińczyk
  • 28 października, godz. 17.00: oprowadzanie + spotkanie z artystką Agą Piasecką połączone z prelekcją Śmierć we współczesnej fotografii
    od godz. 12.00–19.00: oprowadzania kuratorskie
  • 29 października, od godz. 12.00–19.00: oprowadzania kuratorskie
  • Od 30 października do 3 listopada: oprowadzania kuratorskie po uprzednim umówieniu telefonicznym

Przestrzeń intymna
Kuratorka: Karolina Kardas
Od 27 października do 3 listopada 2017 roku
Tytano w Krakowie

Dodaj komentarz