Julia Hartwig we wspomnieniach i w poezji

25 października w Bramie Grodzkiej – Teatrze NN w Lublinie odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci Julii Hartwig, która pożegnała się z doczesnością w tym roku.

Akcydensy okolicznościowe (źródło: materiały prasowe organizatora)

Akcydensy okolicznościowe (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nie minęło wiele czasu od wielkiej straty dla polskiej i lubelskiej kultury, jaką była śmierć Julii Hartwig. Spotkanie będzie okazją, by wspomnieć wybitną Lubliniankę oraz wsłuchać się w jej wiersze. W przeddzień 9. rocznicy wręczenia Julii Hartwig Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin oraz nagrody Kamień Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN przygotował okolicznościowy akcydens oraz tom lubelskich wierszy Julii Hartwig pt. Koleżanki i inne wiersze lubelskie.

Tom Koleżanki i inne wiersze lubelskie zawiera dwadzieścia jeden utworów Julii Hartwig, wybranych wspólnie przez poetkę i Tomasza Pietrasiewicza. Pierwsza wersja tego wyboru ukazała się drukiem w 2009 roku w tomie Powroty, wydanym przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN z okazji przyznania Julii Hartwig nagrody poetyckiej Kamień. Obecną edycję opracował redakcyjne i opatrzył wstępem Paweł Próchniak. Projekt graficzny przygotowała Małgorzata Rybicka.

Wiersze tworzące tom ukazują się w brzmieniu, jakie nadała im poetka podczas pracy nad ostatecznym kształtem wyboru. Wszystkie były wcześniej drukowane i w książce ułożone zostały chronologicznie. Pierwszy z tych wierszy – zatytułowany Lublin 1946 – ukazał się na łamach czasopisma „Kuźnica” w roku 1946, zaś utwory zamykające książkę pochodzą z tomu Bez pożegnania opublikowanego w roku 2004.

Julia Hartwig, fot. Ignacy Tokarczuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Julia Hartwig, fot. Ignacy Tokarczuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Julia Hartwig była poetką, pisarką i eseistką, tłumaczyła również z języka francuskiego i angielskiego. Autorka wielu tomów poetyckich, wstępów do albumów Edwarda Hartwiga i książek dla dzieci. Urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Zmarła 13 lipca 2017 roku w Pensylwanii (USA). Była Honorową Obywatelką Miasta Lublin.

Julia Hartwig (1921–2017) In memoriam
25 października 2017 o godzinie 17.00
Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie

Dodaj komentarz