Filmowy duch awangardy

Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza na pierwszy z cyklu wykładów w ramach projektu Filmowy duch awangardy. W ramach wykładów i towarzyszących im projekcji zaprezentowane zostaną dokonania przedwojennego środowiska artystycznej awangardy oraz działania twórców powojennych, kontynuujących tradycje awangardowe.

„Filmowy duch awangardy”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Filmowy duch awangardy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas spotkania 26 października dr Kamila Kuc na przykładzie polskiego futuryzmu przeanalizuje zagubione filmy: Europa Franciszki i Stefana Themersonów i Beton Jana Marii Brzeskiego, które zestawione zostaną z kadrami filmowymi, fotomontażami, nowelami i poematami futurystycznymi (m.in. Nogi Izoldy Morgan Bruno Jasieńskiego). Wykład oparty będzie na książce K. Kuc Visions of Avant-Garde Film (Wizje Filmu Awangardowego) i zaprezentuje historię polskiego filmu awangardowego w kontekście pojęć kino-noweli, kino-poezji, fotomontażu i scenariusza, ukazując polską awangardę filmową na tle osiągnięć kinematografii USA, Niemiec i Włoch.

Filmowy duch awangardy jest pierwszym projektem pokazującym w tak pełnym ujęciu polską awangardę filmową. Mimo, iż większość przedwojennych filmów awangardowych nie przetrwała, część z nich współcześnie zrekonstruowano, zachowały się również materiały wizualne i piśmiennictwo, które przybliżają ich charakter. Dzięki pracy naukowców oraz artystów podejmujących się rekonstrukcji przedwojennych filmów, publiczność będzie miała możliwość obcowania z duchem polskiej przedwojennej awangardy filmowej.

Kamera teoretyczna: polski futuryzm i wyobraźnia filmowa
Prowadzenie: dr Kamila Kuc
Organizator: Muzeum Fotografii w Krakowie
26 października 2017 roku, godz. 18.00
Kino Mikro w Krakowie

Dodaj komentarz