Dawno temu czy tu i teraz. Wobec traumy i odrodzenia

Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie w ramach wystawy Trauma & Revival. Powojnie w sztuce Wschodu i Zachodu zaprasza na dyskusję pt. Dawno temu czy tu i teraz. Wobec traumy i odrodzenia, w której wezmą udział Pavel Büchler, Krystyna Piotrowska i Olga Stanisławska.

Larry Achiampong & David Blandy, „Finding Fanon", 2015 - 2017, kadr z filmu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Larry Achiampong & David Blandy, „Finding Fanon", 2015 - 2017, kadr z filmu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czym jest dziś trauma wojenna? Z czym my, jako zbiorowość, kojarzymy wojnę i pamięć wojny? Do jakiego stopnia doświadczenie osobiste i historia rodzinna określają kształt naszego doświadczenia historycznego i politycznego? Jak mają się do siebie różne historyczne traumy: II wojny światowej i Zagłady, kolonizacji, powojnia w krajach tzw. Wschodu i Zachodu Europy, transformacji 1989 roku, ekonomicznych i społecznych nierówności? Czy wciąż potrzebujemy do opisu tych doświadczeń historycznych ramy „traumatycznej”? Jakie są jej ograniczenia? Jakie wspólne doświadczenie historyczne wyłania się ze sztuk wizualnych? Jak sztuka działa w historii i z historią? Czym jest traumatyczne dziedzictwo europejskie, jeśli oglądać je z perspektywy sztuki i artystycznych gestów przepracowywania?

Dawno temu czy tu i teraz. Wobec traumy i odrodzenia
Organizator projektu: Palais des Beaux-Arts (BOZAR)
W dyskusji wezmą udział: Pavel Büchler, Krystyna Piotrowska, Olga Stanisławska
Prowadzenie: Katarzyna Bojarska
24 października 2017 roku, godz. 18.00
Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz