• 2017-10-23

Polska krytyka artystyczna a krytyka instytucjonalna

Galeria BWA Jelenia Góra zaprasza 25 października na wykład Patrycji Sikory pt. Polska krytyka artystyczna a krytyka instytucjonalna.

(źródło: materiały prasowe organizatora)

(źródło: materiały prasowe organizatora)

Co to jest krytyka instytucjonalna? Kiedy gdzie i jak powstała? Jakie są strategie artystów i kuratorów wobec instytucji kultury? Jakie są związki krytyki instytucjonalnej z krytyką artystyczną?

Na te i wiele innych pytań odpowiada pierwsza w Polsce publikacja o krytyce instytucjonalnej, wydana nakładem BWA Wrocław w 2015 roku, której założenia zostaną przedstawione przez autorkę w ramach wykładu. Książka obejmuje swoim zakresem przegląd najważniejszych teorii pojawiających się w literaturze nie tylko zachodniej, ale i polskiej. Na naszym rodzimym gruncie jej autorka tropi związki krytyki instytucjonalnej z cenzurą, reformą instytucji po 1989 roku, przemianami na scenie społecznej i kulturalnej. Podejmując polemikę między innymi z tezami Łukasza Rondudy, Magdaleny Ujmy czy Anny Markowskiej skupia się w książce ostatecznie na opisaniu 20 studiów przypadku z lat 2000-2010, a najważniejsze z nich przedstawi podczas wykładu w jeleniogórskim BWA. Na konkretnych przykładach omówione zostaną rozmaite strategie kuratorów, krytyków i artystów wobec instytucji – od tych nastawionych na ich budowanie czy reformowanie, poprzez takie, które testują wyporność systemu i wytrzymałość instytucjonalnych ram, aż po te zupełnie wrogie wobec oficjalnych przestrzeni sztuki.

Patrycja Sikora – ur. 1978 we Wrocławiu. Historyczka sztuki i kuratorka. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowe Studia Kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Kuratorka wielu wystaw indywidualnych (m.in. Krzysztofa Bednarskiego, Olafa Brzeskiego, Andrzeja Kwietniewskiego, Laury Paweli, Grzegorza Sztwiertni) i zbiorowych (w tym trzech edycji Konkursu Gepperta w latach 2007-2011). Autorka książki Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010 wydanej w 2015 roku nakładem BWA Wrocław. W latach 2015-2016 uczestniczka projektu naukowego pn. Badanie środowiska polskich artystów i kuratorów w obliczu praktyk krytyki instytucjonalnej w latach 1985-2014, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka tekstów krytycznych, ukazujących się w periodykach i katalogach wystaw. Od 2010 roku prowadzi wykłady autorskie, zajęcia z analizy sztuki współczesnej i seminaria na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Jest członkiem Komisji Zakupów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Pracuje w BWA Wrocław, gdzie pełni funkcję kierownika produkcji artystycznej.

Polska krytyka artystyczna a krytyka instytucjonalna. Wykład Patrycji Sikory
25 października 2017 roku, godz. 17.00
Galeria BWA Jelenia Góra

Dodaj komentarz